זכויות נוער בעבודה

פורסם: 21/01/2018

גיל השכר לשעה

עד 16 -  21.45 ש"ח

עד 17 - 22.98 ש"ח

עד 18 - 25.43 ש"ח

חניך* - 18.38 ש"ח

*חניך = נער/ה העובד/ת על מנת לרכוש מקצוע על ידי עבודה מעשית מודרכת ועל ידי לימוד בשיעורי מקצוע המאושרים לפי חוק החניכות.

חשוב לשים לב שהעסקה ל"ימי התלמדות" או ל"תקופת ניסיון" ללא שכר היא אסורה ומהווה עבירה של המעסיק על החוק.

הוצאות נסיעה 

בנוסף לתשלום שכר עבודה, יש לשלם הוצאות נסיעה ממקום מגוריכם אל מקום העבודה ובחזרה. סכום ההוצאות שישלמו לא יעלה על 26.40 ש"ח ליום עבודה.

ביטוח לאומי

על המעסיק לשלם דמי ביטוח לאומי ואין לנכות תשלום זה מחלקו של העובד.

שעות עבודה וימי מנוחה

- בחופשות רשמיות מותר להעסיק בני נוער מגיל 14.

- אין להעסיק יותר משמונה שעות עבודה ליום ולא יותר מ-40 שעות בשבוע.

- אין להעסיק בשעות נוספות בשבת וחג.

- עבדתם שש שעות ביום או יותר? מגיעה לכם הפסקה של 45 דקות, מתוכן 30 דקות הפסקה רצופה.

- ההפסקה היא בדרך כלל על חשבונכם ולא על חשבון המעסיק.

- בין השעות 20:00 בערב ל- 8:00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער שגילם מתחת ל- 16.

- בין השעות 22:00 בערב ל - 6:00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, וגם זאת לא יאוחר מהשעה 24:00.

- בעניין זה פרסם משרד הכלכלה והתעשייה כי ניתן להעסיק בני נוער שגילם 16 עד 18 בחופשות רשמיות עד השעה 24:00, וזאת בתנאי שהמעסיק ידאג להסעה חזרה מהעבודה.

- אין צורך לקבל פנקס עבודה מלשכת התעסוקה.

- חובה להמציא אישור כשירות לעבודה מרופא משפחה.


*עובדים מעל גיל 18 אינם נחשבים עובדי נוער והמידע המפורט לעיל לא רלוונטי לגביהם.


טלפון לשכת התעסוקה לנוער: 09-9735300 

כתובת: מרכז שרונה, דרך השרון 12 קומת כניסה, כפר סבא

ימי הפעילות: ב',ד', שעות הפעילות 13:00- 14:00