בני עקיבא

פורסם: 13/02/2018

תנועת בני עקיבא היא תנועת-נוער דתית-חלוצית, והינה חלק בלתי נפרד מתנועת "תורה ועבודה" (הסתדרות הפועל-המזרחי).

המטרה

1. חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי על עבודתו ברוח התורה.

2. חינוך להגשמה אישית של רעיון "תורה ועבודה" וחתירה להקמת חברה של "תורה ועבודה"- בארץ.

תנועת בני עקיבא מחנכת את חבריה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם כולו, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל ולמילוי תפקידים חלוציים בבניינה ובהתפתחותה החומרית והרוחנית, לקראת הגשמת החזון של מדינה יהודית הבנויה על אישיות התורה.

פעילות התנועה פונה לחניכים מכיתות ג' (עולים חדשים), ד' ומעלה, שאינם עולים עד כתה ט'. בסוף כתה ט' יש שיבוצים לצוותים ותפקידים שונים בתנועה. ואז ממשיכים לקחת חלק בחבריא ב'...

חבריא א': מגיל 10 – 15 שנה.

שבטים: רגבים, זרעים, נבטים, ניצנים, מעלות, מעפילים, הרא"ה.

חבריא ב': מגיל 15 – 18 שנה. שם השבט ייקבע ע"י מליאת ההנהלה הארצית של תנועת בני עקיבא בישראל לקראת שבת ארגון בכל שנה.

חבריא ג': חברים מעל גיל 18, הנמצאים בהכשרות, בגרעיני עלייה, או שהם לוקחים חלק ופעילים בתנועה.

לתנועה יש 2 סניפים בעיר רעננה:

סניף צפון - שמואל הנגיד 35

סניף מרכז - בן גוריון 7

ימי פעילות:

יום הפעילות הקבוע במהלך השבוע: יום שלישי.

בשישי בערב יש בסניף שיחה לחבריא ב'.

בשבת בצהריים יש פעילות קבועה לכל השבטים.


*סניף רעננה מרכז מונה כ - 1200 חניכים רשומים במערכת.

הקומונרית: הלל שטרית - 0524029642.

*סניף רעננה צפון מונה כ - 120 חניכים רשומים במערכת.

הקומונרית: שני בוטבול - 0502206522


"קדש חייך בתורה, וטהרם בעבודה"