נוהל הסדרת התנדבות

פורסם: 18/01/2018


במסגרת תכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" משובצים בני הנוער במקומות התנסות שאושרו בהסכם הסדרה.

הסכם הסדרה הוא חוזר המפרט את תנאי הסף שעל הארגון לעמוד בהם ואת ההנחיות לטיפול באישורי ביטוח של הארגונים,

זאת כדי להבטיח את השגת המטרות והיעדים של התכניות ואת ביטחונם ובטיחותם של התלמידים.


לטופס בקשת אירגון לאישור הפעלת תלמידים - לחצו כאן

טופס בניית תכנית מעורבות אישית - לחצו כאן

אישור עריכת ביטוחים גופים ארציים ומקומיים - לחצו כאן


טלפון: 052-4765499

דוא"ל: iditro@raanana.muni.il

כתובת: החי"ל 46, מרכז הנוער העירוני (גן הנשיאים).