התנדבות

פורסם: 04/01/2018

רעננה מאז ומתמיד הובילה ומובילה את ערך ההתנדבות והעשייה למען האחר.

תחום התנדבות הנוער במחלקה לנוער וצעירים בשיתוף בתי הספר ומינהל חברה ונוער מובילים כל שנה את המערך העירוני העשיר והמרגש של העשייה ההתנדבותית.

אנחנו מאמיני ומובילים התנדבות כדרך חיים ואת התכנית "להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית" בשיתוף מינהל חברה ונוער , משרד החינוך.

ברעננה מתנדבים כיום אלפי בני נוער במסגרות שונות ומגוונות שעושים שירות ערכי לקהילה ומוערכים על פועלם ועשייתם.


פעילות המדור 

• מדור ההתנדבות מסייע במציאת מקומות התנדבות ליחידים ולקבוצות.

• יריד חשיפה לכל תלמידי התיכונים לכל מקומות ההתנסות בעיר.

• ימי מוקד וחשיפה להתנדבויות בחטיבות הביניים. 

• פיתוח תכניות להתנדבות לאחר מיפוי עירוני

• הכשרות וקורסים מיוחדים להכשרת הנוער בתחומים שונים.

• הפעלת מערך התנדבותי בבתי הספר. 

• הדרכת רכזים בתחום ההתנדבות                                                                   

• אירועי נוער התנדבותיים לכל אורך השנה.

• ימי שיא להתנדבות בקהילה.  

• טקס הצטיינות לבני נוער מתנדבים

• מציאת פתרונות לתלמידים חריגים, עולים חדשים, פטורים ועוד.


צוות מדור התנדבות נוער 

עידית שובל - מנהלת מדור ההתנדבות 

דנה ריגל - רכזת מדור התנדבות

הילה חלבובסקי - רכזת מדור התנדבות


לפרטים ויצירת קשר: 052-4765499

דוא"ל: iditro@raanana.muni.il

מדור התנדבות הנוער נמצא במרכז הנוער העירוני - גן הנשיאים (רחוב החי"ל 46)


התכנית "מהתפתחות אישית למעורבות חברתית"

התכנית מהתפתחות אישית למעורבות חברתית נועדה לטפח את התלמיד להיות בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת לניהול עצמי בשיקול דעת, בעל ערכים,

המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, המרגיש שייכות ואחריות לקהילה, לחברה ולמדינה והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. 

התכנית מחנכת להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית במעגלים הולכים ומתרחבים בהתאם לגיל הלומדים על הרצף הנע מערנות לסובב,

דרך השתתפות ושיתוף ועד לעשייה למען האחר ולמען הסביבה.

התכנית היא פיתוח של התכניות למחויבות אישית ולבגרות החברתית, והיא מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות (service learning) שמיושמת ברחבי העולם מראשית שנות השמונים

של המאה שעברה. הגישה מקדמת תהליך של למידה משמעותית שכולל שלושה מרכיבים: שירות קהילתי משמעותי, תהליכים מובנים של עיבוד ההתנסות ושל רפלקציה עליה ולימוד עיוני. 

התכנית מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית.


מטרות התכנית

- לטפח את התלמיד להיותו בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה, רגישות חברתית וחוסן נפשי, אכפתי, אחראי.  ורואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.

- לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה ולמיצוי אישי וצמיחה אישית בהקשר של עשייה חברתית.

- לסייע לתלמידים ולקבוצה בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית על מנת לקדם.

- תחושת ערך עצמי ושייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה.


בשכבת י' - ההתנסות האישית היא בהיקף של 60 שעות בשנה.

בשכבת י"א - ההתנסות האישית היא בהיקף של 30 שעות בשנה.

בשכבת י"ב - ההתנסות האישית משולבת בפרויקט ע"פ בחירתו של התלמיד בהיקף של 46 שעות בשנה.

תלמיד/ה המעוניינים בהצטיינות בתכנית צריכים לבצע 60 שעות התנדבות בכל שנה.


*נוער המעוניין להתנדב, שלא במסגרת התכנית "מהתפתחות אישית ולמעורבות חברתית" מוזמן לפנות אלינו בטלפון 09-7724588