הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
Registration for summer camps

קייטנות קיץ


Registration 

French  |  English | Spanish

מחזורי הקייטנות


שם הקייטנהאוכלוסיית יעדמקוםמועדי פעילויותאפשרות לצהרון
אומנויות מסיימי כיתות ד'-ח'מרכז האמנויותימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'לא
גלישת גלים- ההרשמה הסתיימה- קיימת רשימת המתנהמסיימי כיתות ד'-ח'קריית הספורט והנופש רעננהימים א'-ה' בין השעות 13:15-18:00 לא כולל ימי ו'לא
גן אנפהמסיימי טרום טרום חובה, טרום חובהאנפהבין השעות: 07:30-14:00 (ללא צהרונית) לא
גן דפנה- ההרשמה הסתיימהמסיימי טרום טרום חובה, טרום חובהדפנהבין השעות: 07:30-14:00 (ללא צהרונית) לא
גן הצברים- ההרשמה הסתיימהמסיימי טרום חובה, חובההצבריםבין השעות: 07:30-14:00 (ללא צהרונית) לא
גן מור- חינוך עצמאיגני ילדיםבין השעות: 07:30-13:00, ניתן להוסיף צהרון עד השעה 16:30כן
גן סחלב- ההרשמה הסתיימהמסיימי טרום חובה, חובהסחלבבין השעות: 07:30-14:00 (ללא צהרונית) לא
גן סייפןמסיימי טרום טרום חובה, טרום חובהסייפןבין השעות: 07:30-14:00 (ללא צהרונית) לא
גן תאנה- ההרשמה הסתיימהמסיימי טרום טרום חובה, טרום חובהתאנהבין השעות: 07:30-14:00 (ללא צהרונית) לא
גן תמר- ההרשמה הסתיימהמסיימי טרום חובה, חובהתמרבין השעות: 07:30-14:00 (ללא צהרונית) לא
מחשבים - ההרשמה הסתיימהמסיימי כיתות ד'-ח'אשכול הפיס למדע ואמנויות ימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו' לא
ספורט משולבמסיימי כיתות ד'-ח'קריית הספורט והנופש רעננהימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן
פריסבי- ההרשמה הסתיימהמסיימי כיתות ד'-ח'קריית הספורט והנופש רעננהימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו' כן
צלילה ושיפור סגנון השחייהמסיימי כיתות ד'-ח'קריית הספורט והנופש רעננהימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו' כן
קולנוע וטלוויזיהמסיימי כיתות ד'-ח'אשכול הפיס למדע ואמנויות ימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו' לא
קט-רגלמסיימי כיתות ד'-ח'קריית הספורט והנופש רעננהימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן
קיץ כיף - ביה"ס שקד (מותנה ברישום 66 קייטנים)- ההרשמה הסתיימהמסיימי כיתות ד'-ו'ביה"ס שקדימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'.כן
קיץ כיף - ביה"ס היובל (מותנה ברישום 66 קייטנים)- ההרשמה הסתיימהמסיימי כיתות ד'-ו'ביה"ס היובלימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן
רובוטיקה ומדעיםמסיימי כיתות ד'-ח'אשכול הפיס למדע ואמנויות ימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'לא
תיאטרוןמסיימי כיתות ד'-ט'המשכן העירוני למוסיקה ואמנויותימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו' לא


שם הקייטנהאוכלוסיית יעדמקוםמועדי פעילויותאפשרות לצהרון
אומנויות 2- מס' המקומות מוגבלכיתות א'-ח'מרכז האמנויות ימים א'-ה' בין השעות 08:00 – 13:00
 לא כולל ימי ו'
כן
אומנויות לחימהילדי גן חובה וכיתות א'-ח'מרכז קהילתי לב הפארק ימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו' כן
גלישת גלים 2כיתות ג'-ח'קריית הספורט והנופש רעננהימים א'-ה' בין השעות 13:15-18:00 לא כולל ימי ו' לא
גן הצבריםמסיימי טרום חובה, חובההצבריםבין השעות: 07:30-14:00 (ללא צהרונית)לא
גן תאנה - הרשמה הסתיימהמסיימי טרום טרום חובה, חובהתאנהבין השעות: 07:30-14:00 (ללא צהרונית)לא
התעמלותכיתות א'-ח'מרכז ספורט קרית שרתימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'לא
טבחים בחופשה כיתות א'-ח'ביה"ס מגדימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן
טבע חיות וחוויות ילדי גן חובה וכיתות א'-ח'ביה"ס מגד ימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן
טניסכיתות א'-ח'מרכז הטניס העירוני ימים א'-ה' בין השעות  08:00 –  13:00 לא כולל ימי ו'

כן
כדור-יד - ההרשמה הסתיימהלכיתות א'-ו' | לכיתות ז'-ח'ביה"ס פעמוניםימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו' לא
כדורסלילדי גן חובה וכיתות א'-ח' מרכז קהילתי לב הפארקימים א'-ה' בין בשעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן
מדעית- ההרשמה הסתיימה כיתות א'-ח' אשכול הפיס למדע ואמנויות ימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן
מחול- ההרשמה הסתיימהכיתות א'-ח'אשכול הפיס למדע ואמנויות ימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן
מחשבים- הרשמה הסתיימהכיתות א'-ו'אשכול הפיס למדע ואמנויות ימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן
קט-רגל 2ילדי גן חובה וכיתות א'-ח'קריית הספורט והנופש רעננהימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן
קיץ כיף 2- קריית הספורט והנופש ההרשמה הסתיימהכיתות א'-ו'קריית הספורט והנופש רעננהימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו' כן
קיץ כיף- ביה"ס מגד ההרשמה הסתיימהכיתות א'-ו'ביה"ס מגדימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו'כן


שם הקייטנהאוכלוסיית יעדמקוםמועדי פעילויותאפשרות לצהרון
גן אדמוניתילדי גןאדמוניתימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן אילנותילדי גןאילנותימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן אלומות- ההרשמה הסתיימה- קיימת רשימת המתנהילדי גןאלומותימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן אנקורילדי גןאנקורימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן הפרחיםילדי גןהפרחיםימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן הצברים- ההרשמה הסתיימה- קיימת רשימת המתנה ילדי גןהצבריםימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן מפוחיתילדי גןמפוחיתימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן מרגנית- ההרשמה הסתיימה- קיימת רשימת המתנהילדי גןמרגניתימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן נבל- ההרשמה הסתיימה- קיימת רשימת המתנהילדי גןנבלימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן נוריתילדי גןנוריתימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן עגורילדי גןעגורימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן עירית- ההרשמה הסתיימה- קיימת רשימת המתנה ילדי גןעיריתימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן פשושילדי גןפשושימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן צופית- ההרשמה הסתיימה- קיימת רשימת המתנהילדי גןצופיתימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן ציפורן- ההרשמה הסתיימה- קיימת רשימת המתנהילדי גןציפורןימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן צ'לוילדי גןצ'לוימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
גן שחף- ההרשמה הסתיימה- קיימת רשימת המתנהילדי גןשחףימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו' לא
סוגרים את הקיץ - שבוע ראשוןילדי גן חובה, כיתות א'-ו'ביה"ס מגדבין התאריכים : 12/08/2019- 18/08/2019 ימים ב' - א' בין השעות 08:00-13:00 כן
סוגרים את הקיץ - שבוע שניילדי גן חובה, כיתות א'-ו'ביה"ס מגדבין התאריכים: 19/08/2019- 25/08/2019 ימים ב' - א' בין השעות 08:00-13:00 כן
סוגרים את הקיץ- שבוע שלישי-הפתיחה מותנית במינימום 35 נרשמיםילדי גן חובה, כיתות א'-ו'ביה"ס מגדבין התאריכים: 26/08/2019- 29/08/2019 ימים ב'-ה' בין השעות: 08:00-13:00 לא כולל ימי ו' כן
קיץ כיף- ביה"ס מגד (מותנה ברישום 66 קייטנים)ילדי גן (טרום טרום חובה, טרום חובה, חובה )ביה"ס מגדימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 לא כולל ימי ו' כן


חזור ללמעלה
קייטנות קיץ