הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קייטנות גני ילדים

​מחזור 4 - 10-23.8.22

​הרישום ייפתח בין התאריכים 10-24.7.22​

שם הקייטנהאוכלוסיית יעדמקוםמיקוםמועדי פעילויות
שיטה - מספר מקומות מוגבלמסיימי ט''ח וחובהשיטהדורי 17ימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו'
שיקמים - מספר מקומות מוגבלמסיימי טט''ח וט''חשיקמיםדורי 17 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
אורנים - מספר מקומות מוגבל מסיימי ט''ח וחובהאורניםהמייסדים 31 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
תאנה - מספר מקומות מוגבל מסיימי טט''ח וט''חתאנההמייסדים 31 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
אגוז - מספר מקומות מוגבלמסיימי טט''ח וט''חאגוזגאולה 14 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
אדמונית- ניתן להרשם לרשימת המתנה בלבדמסיימי ט''ח וחובהאדמוניתהחרמון 1ימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו'
אקליפטוס - ניתן להרשם לרשימת המתנה בלבדמסיימי ט''ח וחובהאקליפטוסמניה שוחט 7ימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30 לא כולל ימי ו'
מרווה - ניתן להרשם לרשימת המתנה בלבדמסיימי טט''ח וט''חמרווהיאיר שטרן 2 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
לוטן - מספר מקומות מוגבל מסיימי ט''ח וחובהלוטןברנדס 58 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
תלתן -ניתן להרשם לרשימת המתנה בלבדמסיימי טט''ח וט''חתלתןהשרון 13 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
ארז - מספר מקומות מוגבלמסיימי ט''ח וחובהארזההגנה 30 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
השושנים - מספר מקומות מוגבלמסיימי ט''ח וחובההשושניםהר סיני 12 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
חיננית - מספר מקומות מוגבלמסיימי טט''ח וט''חחינניתהר סיני 12 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
חליל - ח''מ - מספר מקומות מוגבלחלילקרן היסוד 17 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
ניצן - מספר מקומות מוגבלמסיימי טט''ח וט''חההגנה 28 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
שנהב - מספר מקומות מוגבל מסיימי טט''ח וט''חשנהבמרים ילן שטקלים 16 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
אורגן- מספר מקומות מוגבלמסיימי ט''ח וחובהאורגןעלי מוהר 5 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
ויולה -ניתן להרשם לרשימת המתנה בלבדמסיימי טט''ח וט''חויולה משה וילנסקי 64 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
מפוחית - מספר מקומות מוגבלמסיימי ט''ח וחובהמפוחיתמשה וילנסקי 15 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
מצילתיים- מספר מקומות מוגבל מסיימי ט''ח וחובהמצילתייםמשה וילנסקי 15 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
פיקולו - מספר מקומות מוגבלמסיימי טט''ח וט''חפיקולועלי מוהר 5 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
צ'לו - ניתן להרשם לרשימת המתנה בלבדמסיימי ט''ח וחובהצ'לומשה וילנסקי 64 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
צליל - מספר מקומות מוגבלמסיימי ט''ח וחובהצלילמשה וילנסקי 48 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
נרקיס- ניתן להרשם לרשימת המתנה בלבדמסיימי ט''ח וחובהנרקיסאלי כהן 9 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
ערבה - מספר מקומות מוגבלמסיימי טט''ח וט''חערבהאלי כהן 9 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
כחל - מספר מקומות מוגבל מסיימי טט''ח וט''חכחלסמטת הדס 6 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'
רקפת - מספר מקומות מוגבלמסיימי ט''ח וחובהרקפתמכבי 64 ימים א'-ה' בין השעות 7:30 - 16:30 לא כולל ימי ו'


​​

​​