אולפן קיץ (לעולים חדשים)

אולפן קיץ זה מיועד לעולים מרעננה שעלו מאפריל 2018
מחזור:שני
אוכלוסיית יעד:כיתות ז'-יב'
תאריך פתיחה ויום בשבוע:23/07/2017 09:00:0023/07/2017 09:00
תאריך סיום:03/08/2017
עלות:100 ש"ח
אפשרויות תשלום:אשראי
אפשרות לצהרון:לא
טלפון ליצירת קשר:09-7610766/7 מחלקת קליטה
מקום:מרכז קהילתי לב הפארק
מועדי פעילויות: ימים א'-ה' בין השעות: 09:00-12:30 לא כולל ימי ו'

Summer Hebrew Ulpan for Olim"Summer Oulpan"

The Ulpan is for Olim students from Raanana who came in April 2018
7-12 grades.(Next year)
Location: Community Center Lev Hapark Reh'ov  Yair Stern 3
Dates: July 23 - August 2th 2018 including, 9:00 A.M. - 12:30 P.M.
(no classes on Friday).
Cost: 100 NIS per student. (Subsidized by Misrad Haalia VeHaklita)
 
 
Please bring pencil and notebook, every day.
 
Registration: www.raanana.muni.il
Details: 09-7610766/7 Absorption Department
 
Number of places limited!
 Oulpan d'ete pour les Olim"Oulpan d'ete"

L’Oulpan est adressé aux élèves qui ont fait leur Alya a partir du mois d'Avril 2018, qui résident à Raanana et intègreront les Classes Zain - Yud Beit.

Lieu : Community Center Lev Hapark Reh'ov  Yair Stern 3
Dates : 23 Juillet au 2 Août 2018 inclus, entre 9h00 - 12h30,
(fermé le vendredi).
Frais de participation symboliques:  100 shekels  par personne. (Subventionné par le Misrad Haalia be Haklita)
 
Nous demandons d'apporter cahier + crayon tous les jours.
 
Inscription: www.raanana.muni.il
Détails: 09-7610766/7 Départment d 'absorption
 
Nombre de places limitées!
 
 
 
 
 
 

Ulpan de verano para los Olim "Ulpan de Hebreo"


El Ulpán está destinado para los Olim que llegaron desde  Abril 2018, que  asisten alas clases Zain hasta Yud bet..
Lugar:  Community Center Lev Hapark - Reh'ov  Yair Stern 3
Fechas: 23 de Julio al 2 de Agosto del 2018 inclusive, 9:00 - 12:30 hs,
(no incluye los viernes).
Costo:  100 shekel por alumno. (Subsidiado por el Misrad Haalia ve Haklita)
 
Se ruega traer cuadernos + lapiz todos los dias
 
Inscripciones: www.raanana.muni.il
Información: 09-7610766/7 Departamento de Absorción
 
Lugares limitados !
 
 
 
 

אולפן קיץ לתלמידים עולים חדשים"קיץ של עברית"


אולפן קיץ זה מיועד לעולים מרעננה שעלו מאפריל 2018 וילמדו בכתות ז' עד יב'.
מיקום : מרכז קהילתי לב הפארק רחוב יאור שטרן 3.
תאריכים: 23 ליולי ועד 2 לאוגוסט 2018 כולל, בין השעות 9:00 - 12:30,
(לא כולל יום שישי).
דמי השתתפות: 100₪ למשתתף (מסובסד ע"י משרד העלייה והקליטה)
 
נא להביא מחברת + עט כל יום.
 
הרשמה: www.raanana.muni.il 
לפרטים: 09-7610766/7 - מחלקת קליטה

 
מספר מקומות מוגבל!