הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תקנון וחוקה

באבאליגה תשע''ח – 2018 ע''ש דידי ארבילי ז''ל
ליגת הכדורגל לאבות מבתי הספר והגנים ברעננה

תקנון 
המבנה האירגוני:
ועדה מארגנת: רשות הספורט העירונית בשיתוף הנהגת ההורים רעננה
רכזי בתי הספר: נציגים מבתי הספר בעיר וגני הילדים


ועדת שיפוט ומשמעת: ועדה מארגנת בשיתוף נציגי "יבנה", תיכון "אביב" וגני הילדים.
תפקיד ועדת השיפוט והמשמעת: אחריות על סוגיות בנושא השיפוט והמשמעת בטורניר. במקרה של מחלוקת או צורך בפרשנות התקנון, יובאו הטיעונים להכרעת ועדת השיפוט והמשמעת.

כללי רישום שחקנים באחריות רכזי הקבוצות:

1. באחריות רכז הקבוצה להעביר תקנון זה לקריאה בין שחקני הקבוצה. כל שחקני הקבוצה יחתמו על התקנון. החתימה תהווה הסכמת השחקן לתקנון ולנאמר בו.
2. תנאי לפתיחת הליגה: רישום של מינימום 8 קבוצות מלאות.
3. רשאים לשחק בקבוצה רק אבות שילדיהם לומדים בשנת הלימודים הנוכחית בבית הספר שאותו מייצגת הקבוצה. 
4. במקרה שיש להורה מספר ילדים שלומדים בבתי ספר שונים, על ההורה להחליט במעמד הרישום איזה בית ספר הוא מייצג (כל הורה יכול להירשם רק בקבוצה אחת). 
5. לכל קבוצה חייבת ברישום של מינימום 10 שחקנים ומקסימום 20 שחקנים.
6. במקרה ואין מספר שחקנים מספק בבית ספר מסויים להרכבת קבוצה ניתן לפנות לועדת השיפוט והמשמעת לעזרה למציאת פתרון. לועדת השיפוט והמשמעת סמכות לאחד ולחבר 2 קבוצות 
        שונות לקבוצה משותפת אחת.
7. שחקן יאושר ויורשה להשתתף בליגה רק לאחר מילוי 4 תנאי חובה:
א. רישום באתר האינטרנט העירוני מעודכן לתאריכי המשחקים.
ב. הגשת טופס בדיקת מאמץ/ארגומטריה מאושר ותקין לשנת הפעילות.
ג. ביטוח (יבוצע ע''י עיריית רעננה).
ד. חתימה על תקנון הליגה.

חוקה
1. השחקנים מתחייבים לשחק בצורה הוגנת וספורטיבית ולשמור על בריאותם ובריאות שאר השחקנים.
2. המשחקים ישוחקו לרוחב מגרש הכדורגל, 2 משחקים במקביל, 4 משחקים במחזור.
3. יש להגיע למגרש כרבע שעה לפני שעת תחילת המשחקים שתיקבע ותפורסם. 
4. רק שחקני הקבוצות המשחקות רשאים להיכנס לשטח המגרש.
5. המשחקים ישוחקו בהרכב של 7 שחקנים בקבוצה: 6 שחקני שדה ושוער.
6. המשחקים יתחילו בזמן הנקוב. רשאי השופט להמתין עד 10 דקות. בכל מקרה, לא יתחיל המשחק אם לקבוצה יהיו פחות מ-5 שחקנים (4 שחקני שדה ושוער).  
7. כל קבוצה תבחר ראש קבוצה (קפטן) שיענוד סרט זיהוי. במידה והקפטן אינו משחק, יבחר הקפטן מחליף אשר יענוד הסרט במקומו.
8. משחק ימשך 40 דקות: 2 מחציות בנות 20 דקות, 5 דקות הפסקה בין המחציות.
9. אין הגבלה במספר החילופים במהלך המשחק. שחקן שהוחלף יוכל לחזור לשחק בהמשך אותו המשחק. החילוף יעשה באישור השופט מקו אמצע המגרש. המשחק לא יחודש עד ביצוע חילופי
        שחקנים (שיקול דעת של השופט כמה זמן להוסיף במקרה של חילופים מופרזים).
10. ניתן לקבל פסק זמן אחד של  דקה בכל מחצית.
11. רק רכז הקבוצה רשאי לפנות לשופט לצורך חילופים או פסקי זמן.
12. התחלת משחק תהיה ממצב נייח מאמצע המגרש קדימה. הקבוצה המתחילה תוגרל על-ידי השופט, והמפסידה תבחר צד במגרש. במחצית יוחלפו הצדדים והקבוצה שלא התחילה במחצית
        הראשונה את המשחק תתחיל את המחצית השנייה.
13. בבעיטת עונשין תוצב חומה במרחק שלא יפחת מ-5 מטר מהכדור.
14. כל נגיעה בכדור ביד (פרט לשוער בתוך הרחבה), מכוונת או לא מכוונת, תחשב כעבירה. במקרה והעבירה תבוצע בתוך הרחבה תיענש הקבוצה בבעיטת עונשין (פנדל) במרחק 9 מטר מקו
        השער. 
15. לאחר שש עבירות קבוצתיות במחצית, זכאית הקבוצה היריבה לבעיטת 11 מטר (פנדל ארוך) או רשאית לחדש את המשחק במקום עבירה לפי בחירת הקבוצה. 
        לאחר הביצוע, התהליך יחזור על עצמו לאחר 3 עבירות.
16. כדור חוץ - החזרת כדור מהוצאת חוץ, תתבצע ברגל בלבד ממקום שבו יצא הכדור תוך 3 שניות (המגן יהיה במרחק של 4 מטר מהכדור). בעיטת קרן תבוצע ברגל, כשהכדור מונח על הארץ
        (המגן עומד לפחות 5 מטרים מהכדור).
17. אין להשיג שער מבעיטת כדור חוץ ישירה.
18. אין חוק נבדל.
19. אסור לשוער לגעת ביד בכדור ממסירה ברגל של שחקן מקבוצתו.
20. הוצאת כדור שוער תבוצע רק ע''י השוער:
ה. בהוצאת יד תוך 3 שניות.
ו. בעיטת שוער. ניתן להבקיע שער מבעיטת שוער.
21. לשחקן מהקבוצה היריבה אסור להיכנס לרחבה בזמן הוצאת כדור שוער. 
22. יש איסור על החלקה אל הכדור (גליץ').
23. שחקן המורחק בכרטיס אדום ישיר או בכרטיס צהוב שני לא יוכל להמשיך במשחק. במקרה כזה שחקן מחליף מהקבוצה יצורף למשחק בתום 2 דקות מהרחקת השחקן או לאחר ספיגת שער
        חובה (המוקדם בין השניים).
24. כמו כן, שחקן אשר קיבל כרטיס אדום יורחק גם מהמשחק הבא של קבוצתו.
25. ועדת השיפוט והמשמעת רשאית להרחיק שחקן ממספר משחקים ו/או מכל יתר משחקי הליגה בשל התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או בלתי הולמת.
26. במקרה של עבירת משמעת חמורה, יובא השחקן בפני ועדת השיפוט והמשמעת לפני המשחק הבא של קבוצתו.
27. במקרה וקבוצה לא תופיע למשחק, ללא אישור ו/או הודעה מוקדמת תקבל הפסד טכני בתוצאה 4-0. במקרה חוזר, תוצא הקבוצה מהליגה וכל המשחקים, התוצאות והשערים של אותה קבוצה
        במהלך הליגה יבוטלו.
28. במקרה ומשחק ליגה יבוטל ע''י הועדה המארגנת יועבר המשחק לסוף שלב המשחקים.
חזור ללמעלה
תקנון וחוקה