הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס בקשת שימוש במקלט

​​​​לצורך אישורכם לשימוש דו- תכליתי במקלט, הנני מתחייב כי :
  1. המקלט לא ישמש כחדר שירותים, מטבח, אמבטיה, מחסן וכו'.
  2. לא יאוחסן במקלט ציוד בעל תפוסה מעל 20% משטחו, הציוד לא יהיה קבוע וניתן לפנותו תוך 4 שעות ברגע שאקבל על כך הנחיה מהעירייה או מרגע הכרזת מצב הכן בהתגוננות האזרחית.
  3. לא יאוחסנו במקלט או בסביבותיו חומרים דליקים, רעילים ומסוכנים.
  4. לא יבוצע כל שינוי במקלט מכל סוג שהוא ללא הסכמה מראש ובכתב ממחלקת הביטחון בעיריית רעננה. כמו כן אין להחליף את המנעול בדלת המקלט ללא הסכמה כזו.
  5. אני מתחייב בזאת להימנע מקיום מטרדים לדיירי הסביבה, לא לעשות בנכס כל פעולה העלולה לגרום למטרד, אי נוחות וסיכון משתמשי הנכס וסביבתו .
  6. ידוע לי/לנו כי עיריית רעננה רשאית לבטל אישור זה בכל עת ויהיה עליי/עלינו להחזיר את המקלט לקדמותו תוך 7 ימים מיום ביטול אישור זה.

(רחוב, מס' דירה, מס' בית, עיר)
(עד 50 תווים)(שם מלא)

יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח כתובת מגורים עדכנית (ניתן להזין קבצים מסוג pdf;jpeg;jpg;tif;tiff;gif;bmp;doc;docx;png, אשר אינם עולים על 2MB)