הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מקלטים ציבוריים וחניונים

​​ ​​לידיעת התושבים - בשעת חירום המקלטים פתוחים לקהלמס' המקלטכת​​ובת המקלטשטח במ"רהערות
1רח' אסירי ציון 13 ק. שרת30 
2שביל הסיגלית ליד בית מס' 7  ק. שרת25 
3רח' התקווה (ליד בית מס' 3 ) ק. שרת40 
4שביל הנורית 3 ק. שרת25גינה ציבורית סמוכה למקלט
5רחוב מורשה על יד בית מס' 3 ק. שרת40 
6שביל הרותם ע"י בית מס' 4  ק. שרת35 
7רח'  מולדת (מול בית מס' 4 ) ק. שרת64גינה ציבורית סמוכה למקלט
8שביל המרגנית (ע"י בית 3) ק. שרת50 
9רחוב פטריה ע"י בית מס' 18 ק. שרת32 
10רח' יציאת אירופה ע"י בית מס'  33 ק. שרת56גינה ציבורית סמוכה למקלט
11רח' קיבוץ גלויות 24 ק. שרת (פינת רח' התחיה)30 
12רח' יציאת אירופה 4 ק. שרת35 
13רח' התקומה מול בית מס' 16 בגן הציבורי ק. שרת100גינה ציבורית סמוכה למקלט
14רח' פרץ ע"י בית מס' 12 ק. שרת30 
15רח' פרץ ע"י בית מס' 50 ק. שרת50 
16רח' ויצמן 100 פינת יפה ירקוני27 
17רח' דב הוז 22 (במרכז רסקו)25 
18רח' דב הוז מול בית 39 בגן הציבורי86גינה ציבורית סמוכה למקלט
19רח' נג'ארה 4 מול בית מס' 7 (ע"י בית הכנסת רסקו)25 
20רח' האר"י ע"י בית 1 שכונת רסקו60 
21רח' קרן היסוד 75 ק. שז"ר (בחצר המועדון)25 
22רח' שמואל הנגיד ע"י בית מס' 31 ק. שז"ר55גינה ציבורית סמוכה למקלט
23רח' אלקלעי פינת אזולאי מול בית מס' 1230 
24רח' אזולאי 3 - ק. שז"ר55גינה ציבורית סמוכה למקלט
25רח' דגניה 65 פ' כצנלסון מול בית 7025 
26רח' הפלמ"ח 1525 
27רח' בורכוב  ליד בית 92 פינת דגניה25מונגש לנכים
28רח' כנרת מול בית 3 96גינה ציבורית סמוכה למקלט
29רח' העבודה 13 פינת טרומפלדור מול בית הכנסת25מונגש לנכים
30רח' בר אילן 67 ע"י גן ילדים25 
31רח' נחמיה מול בית מס' 13 - בגן הציבורי25גינה ציבורית סמוכה למקלט
32רחוב רמח"ל 9 בחצר בי"ס עצמאי25 
33רח' מוצקין פינת דב גרונר מול בית מס' 2 ע"י גן עליה25גינה ציבורית סמוכה למקלט
34רח' מבצע קדש מול בית מס' 996 
35רח' מגדל 21 ע"י המרכז המסחרי  2350גינה ציבורית סמוכה למקלט
36רח' מגדל ע"י מס' 530 
38רח' הרצל 3 ע"י בית המרחץ25מונגש לנכים
40רח' ברנדס 44 בחצר בית הכנסת50 
41רח' ברנדס 60 פ' פרדס משותף26גינה ציבורית סמוכה למקלט
42רח' בר אילן 27 - שכון משותף 25 
45רח' מכבי 6350גינה ציבורית סמוכה למקלט
46רח' אליעזר יפה 59 פינת ההסתדרות26 
47רח' רבוצקי 58 - שיכון רבוצקי26גינה ציבורית סמוכה למקלט
49שיכון אשר 39 בגן ציבורי26גינה ציבורית סמוכה למקלט
52אליעזר יפה 12 פינת גולומב67גינה ציבורית סמוכה למקלט

​מס'​שם החניון​​מיקום
1​​קניון רננים​המלאכה 2
2מרכז אל רם אחוזה 96
3 מרכז פוזיןאחוזה 124 - כניסה מבר אילן 2
4 מרכז אש סנטר כניסה מאחוזה 128 - כניסה מבר אילן 7
5 מרכז גירון זבוטינסקי 3
6 חניון מילניום - גמלא אחוזה פינת ירושלים