הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
​ביום 4 ביוני 2012 פורסם התיקון לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002. 
התיקון קובע כי:
בעליו של כלב שאינו מסורס או כלבה שאינה מעוקרת, ישלם תוספת אגרה לרישיון בגובה של 300 ₪ מעל סכום הרישיון שנקבע עבור רישיון לכלב מסורס או כלבה מעוקרת.
בהתאם לחוק, תנאי לפטור מן האגרה הנוספת, הינו הגשת בקשה לפטור על פי הנוסח הקבוע בחוק בצירוף המסמכים הרלבנטיים. הבקשה תוגש לאישור המנהל כהגדרתו בחוק.

נקבעו ארבעה קריטריונים לפטור מתשלום האגרה הנוספת:

  • כלב שגילו נמוך מ –6 חודשים – פטור אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.
  • כלב שגילו מעל 8 שנים – פטור אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה.
  • כלב אשר בשל מצבו הרפואי או גילו, עלול לחוות סיכון חיים בשל העיקור/סירוס – פטור זמני או קבוע בהתאם להחלטה.
  • כלב טהור גזע ובעל תעודת יוחסין רשומה ב"התאחדות הישראלית לכלבנות" – פטור לשנה בלבד ויתחדש כל זמן שהכלב אינו פסול לרבייה באישור ה"הי"ל".

תחולת החוק מיום 1 לינואר 2013.​ הינכם נדרשים להתארגן בהתאם.