הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​יעוד הגזברות

ניהול כספי עיריית רעננה, על פי חוק, באופן מקצועי והגון תוך מתן שירות איכותי וניצול יעיל של משאבים.

מטרות:

  1. ניהול תקציב מאוזן.
  2. מיצוי מרבי של מקורות הכנסה של הרשות.
  3. תיעוד, רישום ובקרת הפעילות הכספית.
  4. ניהול הוצאות חסכוני ויעיל.
  5. ניהול מיטבי של תזרים מזומנים.

אגף הגזברות מתחייב:

​תחום/מדור​​
נושא​מדד ביצוע​
מחלקת תקציביםפרסום תקציב שנתי מאושרלאחר קבלת אישור משרד הפנים
פרסום דו"ח כספי מבוקר לאחר קבלת אישור משרד הפנים
לשכת גזברקבלת קהלכל יום לפי תיאום מראש
יחידת בטוחתביעות תושביםמענה ראשוני תוך 14 יום
יחידת ערבויותשחרור ערבותתוך 3 ימי עבודה