הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​ייעוד הלשכה המשפטית

ניהול הפן המשפטי של פעילויות העירייה וניהול נכסי העירייה.

מטרות:

  1. ייעוץ משפטי לגורמי העירייה השונים לפעולה בהתאם לחוק.
  2. שמירת הסדר הציבורי בעיר.
  3. ייצוג משפטי ​מיטבי של העירייה.
  4. ניהול מיטבי של נכסי העירייה.
  5. ניהול מערך המכרזים של העירייה.
  6. הקצאת קרקעות מיטבית.
  7. יישוב סכסוכים.
  8. הלשכה המשפטית כמרכז רווח וחסכון בעלויות.
  9. מתן סיוע ושירות ע"פ הטבלה המפורטת.

בעלי תפקידים

שם פר​טישם משפחהתפקידמייל
ענבל
אלוני-גילעו"ד בלשכה המשפטיתinbalag@raanana.muni.il
שרית
גולדמן
​סגנית היועצת המשפטית 
saritgm@raanana.muni.il
מיכל
סלע
עוזרת תובעת עירונית michals@raanan.muni.il​
ניליבן משהיועצת משפטית לוועדה לתכנון ובינויnilibm@raanana.onmicrosoft.com
תהילהסובליועצת משפטית עיריית רעננהtehilas@raanana.muni.il
אלעד סנדרוסיעו''ד בלשכה המשפטית
eladsa@raanana.muni.il
שירהפרידוןתובעת עירוניתshiraf@raanana.muni.il
ספיר שבו – מיוסט עו"ד בלשכה המשפטיתsapirsm@raanana.muni.il
עופרה לוימנהלת יח' מכרזים והקצאות  ofral@raanana.muni.il
אורטל ליליאןמנהלת הלשכה המשפטיתortall@raanana.muni.il
עירית  דוריה
חמאימזכירת התובעת העירונית
irith@raanana.muni.il

הלשכה המשפטית מתחייבת:

​תחום/מדור
נושא​מדד ביצוע​
לשכה משפטית סיוע משפטי לתושבי עיר ניצולי שואה (אישור חיים)/ קשישיםימי קבלה: בתיאום מראש בלבד
יישוב סכסוכיםשהעירייה היא צד בהם​