הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

המוקד העירוני

נושאמדורתקן
הפעלת תורן אחזקהאחזקת_מבנים000:02:00
הצפות/נזילות - עבודות יזומות
אחזקת_מבנים028:00:00
הצפות/נזילותאחזקת_מבנים005:00:00
התקנת סככה חדשה בגינת כלביםאחזקת_מבנים021:00:00
חשמל/מים/ביוב במוסד חינוך - עבודות יזומותאחזקת_מבנים028:00:00
חשמל/מים/ביוב במוסד חינוךאחזקת_מבנים002:00:00
חשמל/מים/ביוב במוסד עירוני - עבודות יזומותאחזקת_מבנים028:00:00
חשמל/מים/ביוב במוסד עירוניאחזקת_מבנים002:00:00
טרנספרנטיםאחזקת_מבנים001:00:00
לטיפול מנהל אחזקת מבניםאחזקת_מבנים007:00:00
מגרשי ספורט פתוחיםאחזקת_מבנים003:00:00
עבודות תחזוקה כלליות במוסד חינוךאחזקת_מבנים003:00:00
עבודות תחזוקה כלליות במוסד עירוניאחזקת_מבנים003:00:00
פניית תודהאחזקת_מבנים006:00:00
רשלנות קבלני אחזקהאחזקת_מבנים001:00:00
שילוט בחירותאחזקת_מבנים000:04:00
תאורת חוץאחזקת_מבנים001:00:00
הפעלת תורן איכה"סאיכות_הסביבה000:02:00
לטיפול מנהל איכו"סאיכות_הסביבה007:00:00
פניית תודהאיכות_הסביבה006:00:00
ריח חריף משטח חלקאיאיכות_הסביבה001:00:00
אדם חשודאכיפה_עירונית000:02:00
אונסאכיפה_עירונית000:04:00
אופניים חשמלייםאכיפה_עירונית000:01:00
איתור בעלי רכבאכיפה_עירונית000:03:00
אלימות / תקיפהאכיפה_עירונית000:04:00
אמצעי לחימה ( אמל"ח )אכיפה_עירונית000:03:00
בעל חיים תוקףאכיפה_עירונית000:03:00
גניבה / התפרצותאכיפה_עירונית000:04:00
דליפת גז/דלק/חומרים מסוכניםאכיפה_עירונית000:02:00
הבערת אש / מנגל בשטח ציבוריאכיפה_עירונית000:01:00
הכוונת תנועהאכיפה_עירונית000:06:00
העדרות/העלמות מבוגראכיפה_עירונית001:00:00
העדרות/העלמות קטיןאכיפה_עירונית000:06:00
הפרת סדר ציבוריאכיפה_עירונית000:04:00
הקמת רעשאכיפה_עירונית000:01:00
השלכת פסולתאכיפה_עירונית000:02:00
התעללות בבעלי חייםאכיפה_עירונית000:03:00
ונדליזם/גרימת נזקאכיפה_עירונית000:04:00
חפץ חשודאכיפה_עירונית000:01:00
חשש לחיי אדםאכיפה_עירונית000:01:00
ייזומותאכיפה_עירונית000:03:00
לטיפול מנהל היחידהאכיפה_עירונית006:00:00
לטיפול מפקד השיטוראכיפה_עירונית006:00:00
מטרדי עסקיםאכיפה_עירונית003:00:00
מעשה מגונה / הטרדה מיניתאכיפה_עירונית000:04:00
מפגע בטיחותאכיפה_עירונית000:01:00
מפוח עליםאכיפה_עירונית000:01:00
נפציםאכיפה_עירונית000:01:00
סיוע למשטרהאכיפה_עירונית000:02:00
סיוע לסיירת הבטחוןאכיפה_עירונית000:02:00
סיוע לעובד עירייהאכיפה_עירונית000:02:00
סיוע לתושבאכיפה_עירונית000:01:00
סיכום משמרתאכיפה_עירונית000:12:00
סמים/אלכוהולאכיפה_עירונית000:03:00
עבירות תנועהאכיפה_עירונית000:03:00
פיגוע / אירוע פח"עאכיפה_עירונית000:06:00
פניית תודהאכיפה_עירונית007:00:00
רוכלים/קבצניםאכיפה_עירונית000:02:00
רכב חשודאכיפה_עירונית000:02:00
רעש אזעקהאכיפה_עירונית000:01:00
שוד/חטיפת רכוש פרטיאכיפה_עירונית000:04:00
שריפהאכיפה_עירונית000:02:00
תקיפת עובד ציבוראכיפה_עירונית000:04:00
דגלים בגני ילדיםאמרכלות003:00:00
הסעותאמרכלות001:00:00
ניקיון בתי ספראמרכלות001:00:00
פניית תודהאמרכלות006:00:00
קפיטריות במוס"חאמרכלות000:00:00
הפעלת כונןבטחון-כללי000:01:00
הצפה בביתבטחון-כללי000:00:00
לטיפול ממונה בטיחותבטחון-כללי003:00:00
לטיפול ממונה חירוםבטחון-כללי002:00:00
לטיפול קב"ט העירייהבטחון-כללי003:00:00
מקלטים פרטיים/משותפיםבטחון-כללי014:00:00
מקלטים ציבורייםבטחון-כללי007:00:00
ביתני שמירהבטחון-מוסח003:00:00
לטיפול קב"ט אירועים ומתקניםבטחון-מוסח003:00:00
לטיפול קב"ט מוס"חבטחון-מוסח002:00:00
מתקן שעשועים במוסד חינוכי - תקלהבטחון-מוסח003:00:00
נוהל אחריות מתקןבטחון-מוסח003:00:00
שערי גניםבטחון-מוסח007:00:00
תפקוד מאבטחיםבטחון-מוסח003:00:00
אבטוח/ליווי מאובטחבטחון-סיירת000:01:00
אזעקת אשבטחון-סיירת000:00:30
אין מתח רשתבטחון-סיירת000:00:30
אירוע רפואי/סיוע למד"אבטחון-סיירת000:01:00
אלימות/תקיפהבטחון-סיירת000:01:00
בדיקת לחצן מצוקה ייזומהבטחון-סיירת000:00:15
גניבה/שוד/פריצהבטחון-סיירת000:01:00
דליפת גז/דלק/חומרים מסוכניםבטחון-סיירת000:02:00
הבערת אש/מנגל בשטח ציבוריבטחון-סיירת000:00:30
העדרות/העלמות ילדבטחון-סיירת000:03:00
העדרות/העלמות מבוגרבטחון-סיירת001:00:00
התפרעות/הפרת סדר ציבוריבטחון-סיירת000:01:00
ונדליזםבטחון-סיירת000:01:00
חסר סגירהבטחון-סיירת000:04:00
חפץ חשודבטחון-סיירת000:02:00
חשד להתאבדות/התאבדותבטחון-סיירת000:02:00
חשש לחיי אדםבטחון-סיירת000:01:00
לטיפול מנהל הסיירתבטחון-סיירת003:00:00
מעשה מגונה/אונסבטחון-סיירת000:01:00
מפגע בטיחותבטחון-סיירת000:01:00
מפגע בטיחות במוסד ציבורי/חינוכיבטחון-סיירת000:01:00
נזילת מים/ביובבטחון-סיירת000:00:30
נטרול חריגבטחון-סיירת000:00:30
נפציםבטחון-סיירת000:00:30
סיוע לאכיפה עירוניתבטחון-סיירת007:00:00
סיוע למשטרהבטחון-סיירת000:03:00
סיוע לעובד עירייהבטחון-סיירת000:02:00
סיוע לתושב/אזרחבטחון-סיירת000:01:00
סיור/מחסום יזוםבטחון-סיירת000:02:00
פיגוע/אירוע פח"עבטחון-סיירת000:06:00
פניית תודהבטחון-סיירת006:00:00
פציעה במוסד חינוכי/עירוניבטחון-סיירת000:01:30
פריצה למוסד חינוכי/עירוניבטחון-סיירת000:01:00
פתיחת/סגירת מוסד חינוכי/עירוניבטחון-סיירת000:02:00
קוד מצוקהבטחון-סיירת000:00:30
קוד פריצהבטחון-סיירת000:00:45
רעש בשטח ציבוריבטחון-סיירת000:00:30
רעש ממוסד חינוכי/עירוניבטחון-סיירת000:00:30
שינוע אמצעים/הקמת חפ"קבטחון-סיירת000:08:00
שריפה/סיוע למכבי אשבטחון-סיירת000:02:00
תאונת דרכיםבטחון-סיירת000:01:30
תאורת רחוב/רמזור תקולבטחון-סיירת000:01:00
תחזוקה (מנעולים, סוללות...)בטחון-סיירת001:00:00
תרגיל ביטחון/משטרהבטחון-סיירת000:02:00
אינטרקום - תקלהבטחון-ציוד_ואחזקה007:00:00
כריזה/צלצולים - תקלהבטחון-ציוד_ואחזקה007:00:00
מערכת אש/עשן - תקלהבטחון-ציוד_ואחזקה007:00:00
מצלמות - תקלהבטחון-ציוד_ואחזקה007:00:00
עדכון מחשב מבצעיבטחון-ציוד_ואחזקה007:00:00
פריצה ומצוקה - תקלהבטחון-ציוד_ואחזקה007:00:00
ציוד כיבוי אש - תקלה/חוסרבטחון-ציוד_ואחזקה007:00:00
בור ספיגה - בקשת שאיבהביוב003:00:00
בעיה פרטית (בשירות המחלקה)ביוב030:00:00
התראה טלפוניתביוב001:00:00
לטיפול מנהל מח' ביובביוב006:00:00
מכסה חסר/מתנדנד/שבורביוב003:00:00
מכסה/ריצוף שקועביוב010:00:00
סתימת ביובביוב001:00:00
פניית תודהביוב006:00:00
ריח חריףביוב003:00:00
רשלנות קבלני ביובביוב006:00:00
תביעותביטוח002:00:00
בתי תלמיד/צהרוניותבתי_ספר_יסודיים000:00:00
לטיפול מנהלת חינוךבתי_ספר_יסודיים003:00:00
מטרדים שוניםבתי_ספר_יסודיים001:00:00
רישוםבתי_ספר_יסודיים001:00:00
לטיפול מנהל חינוךבתי_ספר_על-יסודיים003:00:00
מטרדים שוניםבתי_ספר_על-יסודיים001:00:00
רישוםבתי_ספר_על-יסודיים001:00:00
איחור בפתיחת הגןגני_ילדים000:01:00
גנים פרטייםגני_ילדים007:00:00
לטיפול מנהלת גני"לגני_ילדים003:00:00
מטרדים שוניםגני_ילדים000:01:00
רישוםגני_ילדים002:00:00
ארון השקיה פתוח/שבורגנים_ונוף003:00:00
גדר-תיקון והוספהגנים_ונוף005:00:00
הפעלת מפוח ע"י גנן עירייהגנים_ונוף000:01:00
הפעלת תורן גיזוםגנים_ונוף000:02:00
הפעלת תורן מיםגנים_ונוף000:02:00
התקנת הצללה חדשה בגינה ציבוריתגנים_ונוף007:00:00
טיפול בגינה ציבורית/הוספת צמחיהגנים_ונוף007:00:00
לטיפול מנהל גינוןגנים_ונוף003:00:00
ממטרות שבורות/לא מכוונותגנים_ונוף001:00:00
מתקן שעשועים/משקל/כושרגנים_ונוף005:00:00
נזילת מיםגנים_ונוף000:02:00
ניקוי שבילים ידניגנים_ונוף003:00:00
נקיון גינה/פח דקורטיבי מלאגנים_ונוף001:00:00
ספסל בגינה ציבורית - הוספה/החלפהגנים_ונוף010:00:00
ספסל שבור בגינה ציבוריתגנים_ונוף003:00:00
עץ/ענף נוטה ליפולגנים_ונוף001:00:00
ערוגות/אדניות מוזנחותגנים_ונוף004:00:00
פניית תודהגנים_ונוף006:00:00
צואת כלביםגנים_ונוף000:04:00
צמחיה לגיזוםגנים_ונוף007:00:00
קריסת עץ/ענףגנים_ונוף001:00:00
רשלנות קבלניםגנים_ונוף001:00:00
שורשי עצים בגינות ציבוריותגנים_ונוף007:00:00
שורשי עצים בקו ביובגנים_ונוף001:00:00
שילוט בגינהגנים_ונוף010:00:00
שקי קקי - תיקון/הוספהגנים_ונוף030:00:00
איגרת חודשית/מידע עירונידוברות001:00:00
אתר אינטרנטדוברות001:00:00
שילוט עירונידוברות007:00:00
שלטי פרסומתדוברות001:00:00
תרבות תורניתהשכלת_מבוגרים000:00:00
אורחיםהתנדבות000:06:00
מארחיםהתנדבות001:00:00
מזון וציוד לנזקקיםהתנדבות000:06:00
מתנדביםהתנדבות000:06:00
פניית תודההתנדבות006:00:00
תרומותהתנדבות000:06:00
לטיפול ועדת תנועהועדת תנועה030:00:00
תחבורה ציבוריתועדת תנועה007:00:00
ארון חשמלחברת_חשמל001:00:00
גיזום עציםחברת_חשמל001:00:00
הפסקת חשמלחברת_חשמל000:01:00
כבל חשמלחברת_חשמל001:00:00
כללי חברת חשמלחברת_חשמל001:00:00
עמוד חשמלחברת_חשמל001:00:00
אירועיםחינוך_משלים002:00:00
חוגים/צהרוניותחינוך_משלים002:00:00
לטיפול מנהל האגףחינוך_משלים007:00:00
קייטנות/טיוליםחינוך_משלים002:00:00
לטיפול ממונה חניוניםחניונים002:00:00
מדחנים - תיקון/הוספהחניונים002:00:00
פניית תודהחניונים006:00:00
תפקוד שומרים/מפעיליםחניונים001:00:00
תקלה/שבר בחניוןחניונים004:00:00
הוספת עמוד תאורהמאור007:00:00
הפעלת תורן מאורמאור000:02:00
כיוון שעון אוטומטי (מרכזיה)מאור001:00:00
לטיפול מנהל מאורמאור003:00:00
מכוון תנועה מוארמאור007:00:00
עמוד תאורהמאור003:00:00
פניית תודהמאור006:00:00
פנס תאורהמאור004:00:00
רמזור הולכי רגל/תמרור מהבהבמאור001:00:00
רמזור תנועהמאור001:00:00
תאורת רחובמאור001:00:00
תזמון רמזוריםמאור004:00:00
כללי מד"אמדא001:00:00
כללי מועצה דתיתמועצה_דתית002:00:00
לטיפול אחראי משמרתמוקד_עירוני003:00:00
לטיפול מנהל המוקדמוקד_עירוני007:00:00
פניה מהאינטרנטמוקד_עירוני000:02:00
פניית תודהמוקד_עירוני006:00:00
צפיה יזומה במצלמותמוקד_עירוני000:01:00
לטיפול מנהל מחזורמחזור003:00:00
מחזור בגדיםמחזור004:00:00
מחזור בקבוקיםמחזור002:00:00
מחזור זכוכיתמחזור004:00:00
מחזור ניילוניםמחזור004:00:00
מחזור סוללותמחזור004:00:00
מחזור עיתוניםמחזור004:00:00
מחזור קרטוניםמחזור002:00:00
סיירת מחזורמחזור001:00:00
פח ביתי כחול למחזור ניירמחזור002:00:00
פניית תודהמחזור006:00:00
רשלנות קבלניםמחזור002:00:00
הפעלת תורן מחסןמחסן000:04:00
כללי מחסןמחסן001:00:00
לטיפול מנהל מחסןמחסן000:04:00
ערכה לבתי אבליםמחסן003:00:00
פניית תודהמחסן006:00:00
בדיקות וטסטיםמחשוב_וטכנולוגיות_מידע007:00:00
מאגרי מידעמחשוב_וטכנולוגיות_מידע007:00:00
עבודות תשתית מחשובמחשוב_וטכנולוגיות_מידע003:00:00
תקלות אפליקציה/אתר עירונימחשוב_וטכנולוגיות_מידע006:00:00
תקלות מחשוב במוס"חמחשוב_וטכנולוגיות_מידע003:00:00
תקלות מחשוב במוסדות ציבורמחשוב_וטכנולוגיות_מידע003:00:00
בעיה פרטית (בשירות המחלקה)מים030:00:00
גלישת מים באר/בריכה/מגדלמים001:00:00
הוספת/החלפת ברז בנכסמים006:00:00
הפסקת מיםמים001:00:00
חול/עכירות במיםמים002:00:00
טפטוף מברז כיבוי בשטח ציבורימים003:00:00
טפטוף ממד המים הראשימים003:00:00
לחץ מים גבוהמים006:00:00
לחץ מים נמוךמים006:00:00
לטיפול מנהל מח' מיםמים006:00:00
נזילה מברז כיבוי בשטח ציבורימים001:00:00
נזילה ממד המים אחרי החלפהמים006:00:00
נזילה ממד המים הראשימים001:00:00
נזילת מים מהרשת העירוניתמים001:00:00
עוקב מיםמים000:01:00
פיצוץ מים מהרשת העירוניתמים000:06:00
פניית תודהמים006:00:00
ריח/טעם במיםמים001:00:00
רשלנות קבלני מיםמים006:00:00
שיבר שבור/לא תקיןמים001:00:00
לטיפול ראש מנהלת עסקיםמנהלת_עסקים007:00:00
נתיב תחבורה ציבורית(נת"צ)מנהלת_עסקים003:00:00
עסקים מארחיםמנהלת_עסקים001:00:00
עסקים מתארחיםמנהלת_עסקים001:00:00
פניית תודהמנהלת_עסקים006:00:00
אין מענה טלפונימסים001:00:00
חשבונות ארנונהמסים001:00:00
חשבונות מיםמסים001:00:00
לטיפול מנהלת מסיםמסים001:00:00
עמדת משרד הפניםמסים003:00:00
פניה בכתב שלא נענתהמסים001:00:00
חוקים ותקנותמשפטית005:00:00
כללי משפטיתמשפטית007:00:00
אירועיםנוער002:00:00
כללי נוערנוער005:00:00
פניית תודהנוער006:00:00
תנועות נוערנוער001:00:00
החזר חיוב שגוי באיזי פארקניהול_משאבים000:00:00
החזר חיוב שגוי במדחניםניהול_משאבים000:00:00
החזר חיוב שגוי בסלופארקניהול_משאבים000:00:00
החזר חיוב שגוי בפנגוניהול_משאבים000:00:00
רכישת מנויים לחנייהניהול_משאבים002:00:00
תקלות איזיפארקניהול_משאבים000:00:00
תקלות במחסום ותיקוני שבר בחניוניםניהול_משאבים000:00:00
תקלות בפנגוניהול_משאבים000:00:00
תקלות סלופארקניהול_משאבים000:00:00
הפעלת תורן נקיון רחובותנקיון_רחובות000:02:00
כתם שמןנקיון_רחובות000:01:00
לטיפול מנהל נקיוןנקיון_רחובות003:00:00
מטאטא כבישנקיון_רחובות001:00:00
ניקוי מגרש ריק בשטח עירונינקיון_רחובות003:00:00
ניקוי סחףנקיון_רחובות003:00:00
ניקוי שבילים ידנינקיון_רחובות003:00:00
סיירת נקיוןנקיון_רחובות000:06:00
פח דקורטיבי מלאנקיון_רחובות001:00:00
פניית תודהנקיון_רחובות006:00:00
צואת כלביםנקיון_רחובות000:02:00
רחוב/חניון מלוכלךנקיון_רחובות001:00:00
שילוטנקיון_רחובות007:00:00
שקי קקינקיון_רחובות001:00:00
תפקוד מנקי רחובותנקיון_רחובות001:00:00
אולמות/מגרשי ספורטספורט003:00:00
אירועי ספורטספורט001:00:00
לטיפול מנהל רשות הספורטספורט007:00:00
פניית תודהספורט006:00:00
קייטנותספורט000:00:00
אחזקהפארק_רעננה001:00:00
גינוןפארק_רעננה003:00:00
לטיפול מנהל הפארקפארק_רעננה007:00:00
ניקיוןפארק_רעננה001:00:00
ספורטקפארק_רעננה001:00:00
פינת החיפארק_רעננה001:00:00
פניית תודהפארק_רעננה006:00:00
אופניים נטושיםפיקוח_עירוני003:00:00
אסבסטפיקוח_עירוני000:03:00
אשפה/גרוטאות בשטח ציבוריפיקוח_עירוני000:06:00
גדר חיה פרטיתפיקוח_עירוני014:00:00
הבערת אשפיקוח_עירוני000:01:00
הדברת עשביה במדרכהפיקוח_עירוני003:00:00
הוצאת גזם אסורהפיקוח_עירוני000:06:00
הוצאת פסולת בנייןפיקוח_עירוני000:06:00
הכוונת תנועהפיקוח_עירוני000:01:00
הפעלת מפוח ע"י גנן פרטיפיקוח_עירוני000:01:00
התראה לבעלי בתיםפיקוח_עירוני022:00:00
התראה לבעלי כלביםפיקוח_עירוני001:00:00
התראה לבעלי עסקיםפיקוח_עירוני007:00:00
לטיפול מנהל פיקוחפיקוח_עירוני006:00:00
מודעות/שלטים פיראטייםפיקוח_עירוני001:00:00
מכולת בנייןפיקוח_עירוני001:00:00
מפגע בשטח ציבוריפיקוח_עירוני000:06:00
מפגעי רעשפיקוח_עירוני001:00:00
מצלמות אכיפת חניהפיקוח_עירוני007:00:00
נזילת מים/ביובפיקוח_עירוני000:00:30
ניקוי מגרש פרטיפיקוח_עירוני030:00:00
ניקוי מגרש ריק בשטח עירוניפיקוח_עירוני003:00:00
נפציםפיקוח_עירוני000:00:30
סיוע לבטחון/אכיפה/משטרהפיקוח_עירוני000:02:00
סיוע לתושבפיקוח_עירוני000:02:00
עישון במקום ציבוריפיקוח_עירוני000:01:00
פיקוח חניהפיקוח_עירוני000:01:00
פניית תודהפיקוח_עירוני006:00:00
רוכליםפיקוח_עירוני000:01:00
ריחות חריפיםפיקוח_עירוני001:00:00
רכב נטושפיקוח_עירוני090:00:00
רעש אזעקהפיקוח_עירוני000:03:00
שקי קקיפיקוח_עירוני001:00:00
תאורת רחובפיקוח_עירוני000:06:00
תאורת רחוב/רמזור תקולפיקוח_עירוני000:01:00
אנטנות סלולריותפיתוח_הנדסי007:00:00
ועדת תנועהפיתוח_הנדסי030:00:00
חריגת בניהפיתוח_הנדסי030:00:00
כביש 531פיתוח_הנדסי007:00:00
לטיפול מהנדס העירפיתוח_הנדסי007:00:00
מבנה נטוש/מסוכןפיתוח_הנדסי003:00:00
מטרדים שונים באתר בנייהפיתוח_הנדסי007:00:00
מערכות סולריות (פוטו-וולטאיות)פיתוח_הנדסי007:00:00
מפגע בטיחותי בכביש/מדרכהפיתוח_הנדסי003:00:00
נגישותפיתוח_הנדסי030:00:00
עבודות בניה ציבוריתפיתוח_הנדסי014:00:00
פיקוח בניה/שימוש חורגפיתוח_הנדסי007:00:00
פירוק אסבסטפיתוח_הנדסי007:00:00
פיתוח תשתיות וסלילהפיתוח_הנדסי030:00:00
פניית תודהפיתוח_הנדסי006:00:00
פרויקט דיור חדשפיתוח_הנדסי003:00:00
צוברי גזפיתוח_הנדסי000:03:00
רשלנות קבלניםפיתוח_הנדסי003:00:00
תמ"א 38פיתוח_הנדסי003:00:00
תשתיות - נאות שדהפיתוח_הנדסי003:00:00
תשתיות - נווה זמרפיתוח_הנדסי003:00:00
הטרדה מיניתפניות_הציבור001:00:00
הסעות לחוגיםפניות_הציבור003:00:00
חוק חופש המידעפניות_הציבור000:07:00
מפגעי רעש/ריחפניות_הציבור002:00:00
תלונות שונותפניות_הציבור007:00:00
לטיפול ממונה צרכנות המיםצרכנות_מים006:00:00
מד מים שבור/פגוםצרכנות_מים007:00:00
צריכה בלתי סבירהצרכנות_מים030:00:00
תקלה בהחלפת מד מיםצרכנות_מים006:00:00
מטה בטיחות עירוניקהילה_בטוחה002:00:00
פניית תודהקהילה_בטוחה006:00:00
אירועיםקליטה002:00:00
כללי קליטהקליטה002:00:00
מטרדי עסקיםרישוי_עסקים002:00:00
עסק ללא רשיוןרישוי_עסקים002:00:00
פניית תודהרישוי_עסקים006:00:00
רעש מבתי עסקרישוי_עסקים002:00:00
לטיפול מנהלת רשות החניהרשות_החניה001:00:00
הכוונה ומפותשילוט_ועיצוב003:00:00
הפעלת תורן שילוטשילוט_ועיצוב000:03:00
לוחות מודעותשילוט_ועיצוב005:00:00
מספור בתיםשילוט_ועיצוב007:00:00
פניית תודהשילוט_ועיצוב006:00:00
שילוט לא חוקישילוט_ועיצוב005:00:00
שילוט מסחרישילוט_ועיצוב001:00:00
שלט רחוב מוארשילוט_ועיצוב005:00:00
שלטי חוצותשילוט_ועיצוב003:00:00
תחנת אוטובוס בנויה (עם שלטי פרסום)שילוט_ועיצוב005:00:00
הפעלת תורן שרות וטרינרישירות_וטרינרי000:02:00
חיה משוטטתשירות_וטרינרי000:02:00
חיה פצועהשירות_וטרינרי000:02:00
חיות ברשירות_וטרינרי002:00:00
חילוץ חיה לכודהשירות_וטרינרי000:02:00
כלב משוטטשירות_וטרינרי000:02:00
לטיפול מנהל וטרינריהשירות_וטרינרי002:00:00
מטרדי חתוליםשירות_וטרינרי003:00:00
נביחות כלביםשירות_וטרינרי002:00:00
נשיכת כלב/חתולשירות_וטרינרי002:00:00
פיקוח על מזוןשירות_וטרינרי003:00:00
פניית תודהשירות_וטרינרי006:00:00
התערבות במקרי חירום בהם מעורבים קטיניםשירות_פסיכולוגי001:00:00
לטיפול מנהל שפ"חשירות_פסיכולוגי000:06:00
פניית תודהשירות_פסיכולוגי006:00:00
אלימות במשפחהשירותים_חברתיים000:02:00
גישורשירותים_חברתיים007:00:00
הפעלת תורן/נית רווחהשירותים_חברתיים002:00:00
חוק נוערשירותים_חברתיים001:00:00
חסרי ביתשירותים_חברתיים001:00:00
לטיפול מנהלת רווחהשירותים_חברתיים002:00:00
נסיון התאבדותשירותים_חברתיים001:00:00
פניית תודהשירותים_חברתיים006:00:00
קשישיםשירותים_חברתיים001:00:00
שיחת ועידהשירותים_חברתיים000:02:00
אי מענה בשירות לקוחותתאגיד כללי003:00:00
לטיפול מנהל התאגידתאגיד כללי006:00:00
עבודות יזומותתאגיד כללי003:00:00
הדברת דבוריםתברואה001:00:00
הדברת יתושיםתברואה001:00:00
הדברת מכרסמיםתברואה001:00:00
הדברת נמליםתברואה002:00:00
ייעוץ בנושא יוניםתברואה001:00:00
לטיפול מנהל תברואהתברואה002:00:00
לכידת נחשיםתברואה000:02:00
פניית תודהתברואה006:00:00
תיקניםתברואה001:00:00
איך אני נוהג?תחבורה001:00:00
איסוף אנטנות ישנותתחבורה002:00:00
הפעלת טרקטורתחבורה030:00:00
פניית תודהתחבורה006:00:00
ברזיות/קולריםתחזוקה005:00:00
גדר-תיקון והוספהתחזוקה005:00:00
גרפיטי בגן ציבוריתחזוקה002:00:00
גרפיטי בשטח עירוניתחזוקה002:00:00
דגלים/קישוטים באירועי העצמאותתחזוקה001:00:00
החלפת/סינון חולתחזוקה007:00:00
הצללה/סככות - תיקוןתחזוקה021:00:00
מתקן כושר/משקלתחזוקה005:00:00
מתקן שעשועים - בקשה להוספת מתקן בודדתחזוקה090:00:00
מתקן שעשועים - תיקוןתחזוקה005:00:00
ספסל - הסרת/הוספתתחזוקה002:00:00
ספסל - תיקון/צביעהתחזוקה002:00:00
פח דקורטיבי- הוספה/הסרהתחזוקה002:00:00
פח דקורטיבי - תיקוןתחזוקה002:00:00
פניית תודהתחזוקה006:00:00
צביעת מעקות/עמודי תאורהתחזוקה007:00:00
שילוט בגינה ציבוריתתחזוקה007:00:00
שקי קקי - תיקון/הוספהתחזוקה001:00:00
אי איסוף אשפהתפעול_אשפה001:00:00
אי איסוף גזםתפעול_אשפה001:00:00
אי החזרת פחיםתפעול_אשפה001:00:00
הפעלת תורן תפעול אשפהתפעול_אשפה000:02:00
לוודא פינוי אשפהתפעול_אשפה001:00:00
לוודא פינוי גזםתפעול_אשפה001:00:00
לטיפול מנהל תפעול אשפהתפעול_אשפה007:00:00
נקיון פחיםתפעול_אשפה007:00:00
פגר יוםתפעול_אשפה000:01:30
פגר לילהתפעול_אשפה000:10:00
פח 1100תפעול_אשפה001:00:00
פח לבית אבליםתפעול_אשפה000:06:00
פח שבורתפעול_אשפה003:00:00
פח תת-קרקעיתפעול_אשפה001:00:00
פיזור אשפה ע"י קבלן פינויתפעול_אשפה000:04:00
פינוי אסבסט בשטח ציבוריתפעול_אשפה007:00:00
פינוי חריגתפעול_אשפה001:00:00
פינוי פניאומטיתפעול_אשפה007:00:00
פניית תודהתפעול_אשפה006:00:00
שילוטתפעול_אשפה005:00:00
תפקוד קבלני פינויתפעול_אשפה001:00:00
ארון/בור "בזק" פתוחתקשורת002:00:00
טלפון בבתי ספרתקשורת003:00:00
טלפון בגני ילדיםתקשורת003:00:00
טלפון במוסדות עירייהתקשורת003:00:00
טלפון ציבוריתקשורת010:00:00
כבל טלפוןתקשורת005:00:00
עמוד טלפוןתקשורת005:00:00
אירועיםתרבות001:00:00
ארונות סעףתרבות005:00:00
גלריותתרבות001:00:00
יריד אומנויותתרבות001:00:00
לטיפול מנהלת תרבותתרבות003:00:00
ספריותתרבות001:00:00
פניית תודהתרבות006:00:00
תערוכותתרבות001:00:00
אבני שפהתשתית004:00:00
אבנים משתלבותתשתית001:00:00
בור/בולען בכבישתשתית000:06:00
בור/בולען במדרכהתשתית000:06:00
גידור שטח עירוניתשתית004:00:00
גרנוליתתשתית004:00:00
דרכי עפרתשתית004:00:00
הוראות ביצוע - פנימיתשתית005:00:00
הפעלת תורן תשתיתתשתית000:02:00
טופס 4תשתית003:00:00
כתם שמןתשתית000:02:00
לטיפול מנהל תשתיותתשתית006:00:00
מזרקותתשתית002:00:00
מכוון תנועה מוארתשתית003:00:00
מכסה ניקוז מתנדנדתשתית002:00:00
מעקה בטיחותתשתית007:00:00
מראות פנורמיותתשתית007:00:00
נגישות לנכיםתשתית007:00:00
ניקוז ותיעולתשתית002:00:00
סדקים בכבישתשתית002:00:00
סימון כבישים ומדרכות - חורףתשתית015:00:00
סימון כבישים ומדרכות - קיץתשתית007:00:00
סימון מדרכותתשתית002:00:00
עבודות תשתית בתיאום ח"ח/בזק/מע"צתשתית005:00:00
פניית תודהתשתית006:00:00
קיפודים/עמודוניםתשתית002:00:00
רשלנות קבלנים/עובדיםתשתית002:00:00
שורשי עצים במדרכותתשתית007:00:00
שילוט לא מוארתשתית004:00:00
שקיעה בכבישתשתית007:00:00
שקיעה במדרכהתשתית003:00:00
תמרוריםתשתית002:00:00


חזור ללמעלה
המוקד העירוני