הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​ייעוד המחלקת ביטחון, בטיחות ושע"ח

שמירה על בטחון ובטיחות ציבור התושבים והעובדים בעת רגיעה ובעיתות חירום ומתן מענה הולם לפניות תושבים בנושאי שגרה ובטחון.

מטרות:

  1. שמירה על בטחון התלמידים והעובדים במוסדות החינוך בעיר
  2. שמירה על בטיחות התלמידים והעובדים במוסדות החינוך.
  3. מוכנות מוסדות חינוך למצבי חירום
  4. הבטחת שלום הציבור בעיר והבטחת הסדר הציבורי
  5. בטיחות במוסדות העירייה ומתקניה, באירועים ובטיחות נשקים.
  6. מוכנות העיר לחירום וניהול בעיתות חירום.
  7. טיפול מיטבי בפניות התושבים.
  8. הגברת תחושת הביטחון לתושבי העיר.

מחלקת בטחון, בטיחות ושע"ח מתחייבת:


​תחום/מדור
נושא​מדד ביצוע​
בטחון מוסדות חינוךאבטחת מוסדות החינוך בכל ימי הלימודים (פורמאלי ובלתי פורמאלי) בכל מוסדות החינוך בעיר: 35 בתי ספר ו-86 גני ילדים.
ביצוע ביקורות ותרגילי ערנות בבתי הספר ע"י הקב"ט וחברת האבטחה. תדירות: חברת אבטחה – פעם בחודש ביקורת מתועדת לכל מאבטח. בכל שבוע –חמשה תרגילי ערנות למאבטחים (מאבטחי בתי ספר וגנ"י).
סיירת בטחוןביצוע סיורים בכל רחבי העירסיורים לאורך כל שעות היממה במשך כל ימות השנה
מתן מענה ראשוני לאירועי פח"ע, פלילי, כיבוי אש, רפואי. הגעה למקום האירוע בתוך 15 דקות מקבלת הפנייה
בטיחות וגהותאיתור מפגעי בטיחות וגהות בעירייה ודיווח – ביצוע ביקורות בטיחות במתקני העירייה – 117 מתקנים. ביצוע ביקורות בטיחות במוסדות חינוך בעיר – 24 בי"ס, 86 גנ"י.
מחסני חירוםבמחסני חירום ביצוע ספירות מלאי100% התאמה בספירות המלאי בין הרשום לקיים בפועל. התאמה של 100% בין הנדרש בתקן לבין הקיים במלאי. ביצוע ספירות מלאי לפחות אחת לשנה
מקלטים ומרחבים מוגניםשמירת כשירותם ותחזוקתם השוטפת של המקלטים והמרחבים המוגנים וסביבתםכשירות מלאה של כל המקלטים והממ"דים העירוניים. תחזוקת: 47 מקלטים ציבוריים, 52 בבתי ספר, 68 בגנ"י, 36 במוסדות עירייה. טיפול בדרכי הגישה לתקינות וללא מכשולים. ניהול תיקי מקלט ונאמני מקלט.
ביקורת של כל המקלטים/ מרחבים מוגנים העירונייםביצוע ביקורת שנתית לכל אחד המקלטים/ מרחבים מוגנים העירוניים. מילוי דוח ביקורת לכל מקלט. ליקויים דחופים (חשמל ובטיחות) יתוקנו עד ליום המחרת. ליקויים לא דחופים יתוקנו תוך שבועיים.
פיקוח במקלט דו תכליתי על הימצאות פריטים בכמות מותרתיכולת פינוי מקלט דו תכליתי בעת חירום תוך4 שעות.
מוקד עירוניהפעלת מוקד לכלל הפניות לרבות בטחוןמתן מענה במשך  24 שעות ביממה בכל ימות השנה
ריכוז נתוני חריגים שעבר זמן תקן וטרם הסתיים הטיפול בהםהוצאת דוח חודשי למנהלי האגפים
דוח פעילות המוקד המפרט כמות שיחות נכנסות, ממוצע זמן המתנה, התפלגות פניות עפ"י קריטריונים שונים, דו"ח משובים והשוואה לעומת תקופה מקבילה אשתקדדוח רבעוני ושנתי לראש העיר, למנכ"ל ולמנהלי אגפים את החלק הרלוונטי לאגפיהם