הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​ייעוד אגף חזות העיר

שיפור ושמירה על חזות העיר, ניקיונה וטיפול בפסולת למחזור. שמירה על איכות החיים והסדר הציבורי באמצעות אכיפת חוקי החניה וחוקי העזר העירוניים. מתן שירות יעיל, אפקטיבי ואדיב לרווחת התושבים.

מטרות:

  1. שיפור פני העיר וניקיונה.
  2. טיפוח ופיתוח גינות ציבוריות וגינון באיי תנועה וכיכרות.
  3. שמירה על הסדר הציבורי באמצעות הפיקוח העירוני ואכיפת חוקי העזר העירוניים בנושאי רישוי עסקים, שילוט, חניה ואיכות הסביבה.
  4. קידום הטיפול בנושאי אשפה ומחזור תוך התחדשות והתייעלות.
  5. גביית דוחות חניה והנפקת תעודת תושב ומדבקות לרכב לתושבים.
  6. מתן מענה בשעת חירום בהיבטי איכות הסביבה ופיקוח עירוני.

אגף חזות העיר מתחייב:

מדורנושאתקן
גנים_ונוףארון השקיה פתוח/שבור03:00:00
גנים_ונוףהפעלת מפוח ע"י גנן עירייה00:01:00
גנים_ונוףהפעלת תורן גיזום00:02:00
גנים_ונוףהפעלת תורן מים00:02:00
גנים_ונוףהתקנת הצללה חדשה בגינה ציבורית07:00:00
גנים_ונוףטיפול בגינה ציבורית/הוספת צמחיה07:00:00
גנים_ונוףלטיפול מנהל גינון07:00:00
גנים_ונוףממטרות שבורות/לא מכוונות01:00:00
גנים_ונוףנזילת מים00:02:00
גנים_ונוףניקוי חול07:00:00
גנים_ונוףניקוי שבילים ידני03:00:00
גנים_ונוףנקיון גינה/פח דקורטיבי מלא01:00:00
גנים_ונוףעץ/ענף נוטה ליפול01:00:00
גנים_ונוףערוגות/אדניות מוזנחות04:00:00
גנים_ונוףפניית תודה06:00:00
גנים_ונוףצואת כלבים00:04:00
גנים_ונוףצמחיה לגיזום07:00:00
גנים_ונוףקריסת עץ/ענף01:00:00
גנים_ונוףרשלנות קבלנים01:00:00
גנים_ונוףשורשי עצים בגינות ציבוריות07:00:00
גנים_ונוףשורשי עצים בקו ביוב01:00:00
תברואה
הדברת דבורים01:00:00
תברואההדברת יתושים01:00:00
תברואההדברת מכרסמים01:00:00
תברואההדברת נמלים02:00:00
תברואהייעוץ בנושא יונים01:00:00
תברואהלטיפול מנהל תברואה02:00:00
תברואהלכידת נחשים00:02:00
תברואהפניית תודה06:00:00
תברואהתיקנים01:00:00
פיקוח_עירוניאופניים נטושים18:00:00
פיקוח_עירוניאסבסט00:03:00
פיקוח_עירוניאשפה/גרוטאות בשטח ציבורי00:06:00
פיקוח_עירוניבית נטוש00:00:00
פיקוח_עירוניגדר חיה פרטית14:00:00
פיקוח_עירוניהבערת אש00:01:00
פיקוח_עירוניהדברת עשביה במדרכה03:00:00
פיקוח_עירוניהוצאת גזם אסורה00:06:00
פיקוח_עירוניהוצאת פסולת בניין00:06:00
פיקוח_עירוניהכוונת תנועה00:01:00
פיקוח_עירוניהפעלת מפוח ע"י גנן פרטי00:01:00
פיקוח_עירוניהתראה לבעלי בתים22:00:00
פיקוח_עירוניהתראה לבעלי כלבים01:00:00
פיקוח_עירוניהתראה לבעלי עסקים07:00:00
פיקוח_עירונילטיפול מנהל פיקוח06:00:00
פיקוח_עירונימודעות/שלטים פיראטיים01:00:00
פיקוח_עירונימכולת בניין01:00:00
פיקוח_עירונימפגע בשטח ציבורי00:06:00
פיקוח_עירונימפגעי רעש01:00:00
פיקוח_עירונימצלמות אכיפת חניה07:00:00
פיקוח_עירונינזילת מים/ביוב00:00:30
פיקוח_עירוניניקוי מגרש פרטי00:00:00
פיקוח_עירוניניקוי מגרש ריק בשטח עירוני03:00:00
פיקוח_עירוניסיוע לבטחון/אכיפה/משטרה00:02:00
פיקוח_עירוניסיוע לתושב00:02:00
פיקוח_עירוניעישון במקום ציבורי00:01:00
פיקוח_עירוניפיקוח חניה00:02:00
פיקוח_עירוניפניית תודה06:00:00
פיקוח_עירונירוכלים00:01:00
פיקוח_עירוניריחות חריפים01:00:00
פיקוח_עירונירכב נטוש00:00:00
פיקוח_עירונירעש מזגנים תעשייתי10:00:00
פיקוח_עירונישעות פתיחה/סגירה-בתי עסק01:24:00
פיקוח_עירוניתאורת רחוב/רמזור תקול00:01:00
שילוט_ועיצובהכוונה ומפות03:00:00
שילוט_ועיצובהפעלת תורן שילוט00:03:00
שילוט_ועיצובלוחות מודעות05:00:00
שילוט_ועיצובמספור בתים07:00:00
שילוט_ועיצובפניית תודה06:00:00
שילוט_ועיצובשילוט לא חוקי05:00:00
שילוט_ועיצובשילוט מסחרי01:00:00
שילוט_ועיצובשלט רחוב מואר05:00:00
שילוט_ועיצובשלטי חוצות03:00:00
שילוט_ועיצובתחנת אוטובוס בנויה (עם שלטי פרסום)05:00:00
מחזורלטיפול מנהל מחזור03:00:00
מחזורמחזור בגדים04:00:00
מחזורמחזור בקבוקים02:00:00
מחזורמחזור זכוכית04:00:00
מחזורמחזור סוללות04:00:00
מחזורמחזור עיתונים04:00:00
מחזורמחזור קרטונים02:00:00
מחזורפח כחול למחזור נייר02:00:00
מחזורפניית תודה06:00:00
מחזוררשלנות קבלנים02:00:00
נקיון_רחובותלטיפול מנהל נקיון03:00:00
נקיון_רחובותמטאטא כביש01:00:00
נקיון_רחובותניקוי סחף03:00:00
נקיון_רחובותניקוי שבילים ידני03:00:00
נקיון_רחובותסיירת נקיון00:06:00
נקיון_רחובותפח דקורטיבי מלא01:00:00
נקיון_רחובותפניית תודה06:00:00
נקיון_רחובותצואת כלבים00:02:00
נקיון_רחובותרחוב/חניון מלוכלך01:00:00
נקיון_רחובותשקי קקי01:00:00
נקיון_רחובותתפקוד מנקי רחובות01:00:00
תפעול_אשפהאי איסוף אשפה01:00:00
תפעול_אשפהאי איסוף גזם01:00:00
תפעול_אשפהאי החזרת פחים01:00:00
תפעול_אשפהלוודא פינוי אשפה01:00:00
תפעול_אשפהלוודא פינוי גזם01:00:00
תפעול_אשפהלטיפול מנהל תפעול אשפה07:00:00
תפעול_אשפהנקיון פחים07:00:00
תפעול_אשפהפגר יום00:01:30
תפעול_אשפהפגר לילה00:10:00
תפעול_אשפהפח 110001:00:00
תפעול_אשפהפח לבית אבלים00:06:00
תפעול_אשפהפח שבור03:00:00
תפעול_אשפהפח תת-קרקעי01:00:00
תפעול_אשפהפיזור אשפה ע"י קבלן פינוי00:04:00
תפעול_אשפהפינוי אסבסט בשטח ציבורי07:00:00
תפעול_אשפהפינוי חריג01:00:00
תפעול_אשפהפינוי פניאומטי01:00:00
תפעול_אשפהפניית תודה06:00:00
תפעול_אשפהשילוט בנושא גזם10:00:00
תפעול_אשפה
תפקוד קבלני פינוי
01:00:00