הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע

ייעוד אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע

ליזום, לתכנן, לתקצב ולבקר את פעילות המחשוב וטכנולוגיות המידע ואת שירותי המחשוב הניתנים על ידי ספקי שירות.

מחלקת תפעול וטכנולוגיות מנהלת את שגרת הפעילות הכוללת:

הפעלת מוקד תמיכה, מענה לפניות טלפוניות ותמיכה מרחוק, טיפול בתקלות ע"י הגעה לעובד, עבודה משרדית, הצעות מחיר, ניהול ותיוק מסמכים, רכש ואינוונטר מול גורמים שונים בעירייה.
מוקד התמיכה קולט ומתעד את הפניות ומפעיל את הגורמים לטיפול בפניות ואירועים.

מחלקת מערכות מידע פועלת כחלק אינטגרלי מאגף מחשוב וטכנולוגיות מידע:

המחלקה עוסקת בייזום פרויקטים בתחום מערכות המידע והאינטרנט בשיתוף פעולה עם מחלקת תפעול וטכנולוגיות לבניית תשתית טכנולוגית מתקדמת

מטרות:

  1. גיבוש תכניות עבודה רב-שנתיות ושנתיות, במישור היישומי ובמישור התשתיתי /טכנולוגי והבאתן לאישור המנכ"ל.
  2. פיקוח ובקרה על פעילות ספקי השירותים השונים.
  3. ייעוץ מקצועי לאגפים ולהנהלת העירייה בנושאי המידע, המחשוב והתקשורת: חומרה, תוכנה בסיסית, מוצרי מדף, רכש, טכנולוגיות וכו'.
  4. פיקוח על ביצוע שלבי מחזור החיים של מערכות המידע, כתיבת דרישות ואפיונים מקוצרים, הזמנת מסמכי אפיון מפורטים ולאחר בחינתם מתן אישור לביצוע שינויים ופיתוח מערכות מידע. קיום מבחני קבלה, תוך עמידה בלוחות זמנים ועלות כוללת.
  5. הנחיה בתחום אבטחת המידע בעירייה וביקורת על ספקי השירות.
  6. לימוד ובדיקה של טכנולוגיות חדשות ואיתור כיווני פיתוח טכנולוגי בעתיד.
  7. ניהול תחום האינטרנט ויישומים מקוונים.

אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע מתחייב:

​תחום/מדור
נושא​מדד ביצוע​
מחלקת תפעול וטכנולוגיותשעות פעילות מוקד התמיכה למוסדות העירייה לרבות מערכת החינוך ימים א' – ה' שעות 07:30 – 16:30
ניתן ליצור קשר עם מוקד התמיכה באמצעות: 

טל. 09-7708800 פקס: 09-7708828
אימייל: HD@RAANANA.MUNI.IL 

דיווח בפורטל הלקוחות: קיצור דרך על שולחן העבודה.
כתובת: רחוב רמב"ם 12, רעננה  
טיפול באירוע/תקלה ע"י גורמים פנימיים באגףקריאות שנפתחו במערכת עד לשעה 10:00 מתואמות לטיפול וקבלת האבחון באותו יום. 
העברת האירוע לטיפול עד 20 דקות מהקריאה.
קריאות שנפתחו לאחר השעה 10:00 בבוקר יטופלו עד ליום המחרת בשעה 12:00 (או מוקדם יותר על בסיס סדרי עדיפויות)
טיפול באירוע/תקלה ע"י ספקי חוץ לאחר אבחון התקלה ע"י מוקד התמיכה או טכנאי עירייה, תועבר הקריאה לספק חיצוני.
העברת הקריאה מתבצעת באופן מיידי באמצעות מע' המידע.
טיפול הספק החיצוני יינתן בתוך 24 שעות או עפ"י הסכם/כתב השירות בתוקף.
תיעוד, מעקב ובקרהמוקד התמיכה מנהל מערכת שירות לקוחות (CRM) לתיעוד ובקרה .  
קריאה מועברת לטיפול בצוותים המקצועיים.
באחריות הגורם המטפל לטפל בקריאה/באירוע ולסגור את  הקריאה. 
אירועים חריגים כתקלות רשת או
תקלה ברמת המשתמש שנמשכת מעבר ל- 3 ימי עבודה, מועברת למעקב מנהל מחלקת תפעול וטכנולוגיות
כשירות וזמינות מערכות קריטיות תחילת אבחון וטיפול – מיידי.
הפעלת חברה חיצונית  -במקרה הצורך (בהתאם לכתב שירות בתוקף)
מחלקת תפעול וטכנולוגיותטיפול בתקלה המשביתה משתמש קצה קריאות שנפתחו במערכת עד לשעה 10:00 מתואמות לטיפול וקבלת האבחון באותו יום.
העברת האירוע לטיפול עד 20 דקות מהקריאה
קריאות שנפתחו לאחר השעה 10:00 בבוקר יטופלו עד ליום המחרת בשעה 12:00 (או מוקדם יותר על בסיס סדרי עדיפויות)
ביצוע גיבויים בכל לילה ע"פ נוהל גיבוי 
פתיחת חשבונות בשרתים והגדרת הרשאות למערכות עד 3 ימי עבודה מקבלת האישורים. 
התקנות חדשות (חומרה, תוכנה ומדפסת רשת חדשה) עפ"י תוכנית ובתיאום מראש עם המשתמש
ניהול אינוונטר מערכות מחשוב: ציוד חדש, השבתת ציוד, שדרוג וניוד ציוד,ניהול רישיונות. דיווח לאגף רכש ולוגיסטיקה – בתוך 24 שעות מביצוע השינוי או מקבלת הודעה על שינוי. 
מחלקת מערכות מידעשעות פעילות מוקד התמיכהימים א' – ה' שעות 07:30 – 16:30
ניתן ליצור קשר עם מוקד התמיכה בפניה למוקד הראשי במחלקת תפעול וטכנולוגיות
טיפול  בתקלה ע"י גורמים פנימייםשלבים שנפתחו במערכת עד לשעה 12:00 מתואמות לטיפול וקבלת האבחון באותו יום. 
באגףהעברת האירוע לטיפול עד 20 דקות מפתיחת שלב. שלבים שנפתחו לאחר השעה 12:00 בבוקר יטופלו עד ליום המחרת בשעה 10:00 (או מוקדם יותר על בסיס סדרי עדיפויות)
טיפול  בתקלה ע"י ספקי חוץ לאחר אבחון התקלה ע"י מוקד התמיכה או מנתחת מערכות , תועבר הקריאה לספק חיצוני.
העברת הקריאה מתבצעת באופן מיידי באמצעות מע' המידע.
טיפול הספק החיצוני יינתן בתוך 24 שעות או עפ"י הסכם/כתב השירות בתוקף. במידה ומדובר בפיתוח מועבר לניהול מחוץ למערכת התמיכה. 
מחלקת מערכות מידעתיעוד, מעקב ובקרהמוקד התמיכה מנהל מערכת שירות לקוחות (CRM) לתיעוד ובקרה  (מערכת משותפת למחלקת תפעול וטכנולוגיות).  
באחריות הגורם המטפל לטפל בשלב ולסגור את  השלב.
תקלות חריגות  או  תקלה ברמת המשתמש שנמשכת מעבר ל- 2 ימי עבודה, מועברת למעקב מנהלת מחלקת מערכות מידע.
קבלת הדרישה לניהול פרויקט מערכות מידע וסטאטוס אישורהשדרוגחדש/מורכבמערכתי
עד 14 ימי עבודהעד 21 ימי עבודהעד 28 ימי עבודה
אפיון ראשוני ותכנון הפרויקט14-21 ימי עבודה מאישור21-28 ימי עבודה מאושר28-55 ימי עבודה מאישור
אישור הפרויקטעד 14 ימי עבודה מסיום, אפיון ותכנוןעד 14 ימי עבודה מסיום, אפיון ותכנוןעד 14 ימי עבודה מסיום, אפיון ותכנון
ניהול והקמהבהתאם לתכנית שאושרה ועד 10% סטייה מתכנית עבודה ואבני דרך
בדיקת קבלהבהתאם לתכנית שאושרה ועד 10% סטייה מתכנון
מעקב ובקרהשוטף ו/או דרישות המשתמש

תכולת אתר האינטרנט העירוני www.raanana.muni.il

-   מידע על אגפי/מחלקות העירייה ופעולותיהם
-   ריכוז שירותים לתושב כגון: תשלומי מיסים, טפסים למיניהם ועוד.
-   פתיחת פניות למוקד העירוני.
-   ביצוע רישום לגני ילדים וביה"ס
-   השאלות ספרים בספרייה העירונית
-   פרסום מידע עדכני על פעילויות בעיר אירועים וחדשות.
מעקב ובקרת אתר האינטרנטבמהלך כל יום עבודה תבוצע בדיקת שמישות וכשירות לאתר.
תקלות טכניות באתריטופלו בהתאם למידת הדחיפות קריטי החל משעתיים לאחר הפניה. תקלה רגילה החל מארבע שעות לפניה ובתוך 24 שעות בכפוף לכתב שירות.


חזור ללמעלה
אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע