הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​יעוד אגף כללי

קידום פרויקטים חוצי ארגון בתחומי הקיימות, ההתנדבות והקיימות החברתית, תפאורה, פרויקטים מיוחדים ואירועים.

מטרות:

  1. קידום רעננה כעיר בת קיימא.
  2. קידום ופיתוח ההתנדבות בעיר ובעירייה.
  3. תכנון וביצוע עיצוב ותפאורות לכלל האירועים העירוניים.
  4. קידום התרבות העירונית.
  5. תכנון, הפקה וקיום פרויקטים ואירועים עירוניים וסיוע של העיר לפרויקטים שונים ברמה ארצית.

אגף כללי מתחייב:

​תחום/מדור
נושא​מדד ביצוע​
מחלקת מתנדביםגיוס, הפניה והשמת מתנדבים מקרב תושבי העיר בארגוני ההתנדבות בעיר ובעירייה.השמת 90% מהמתנדבים החדשים בארגונים ובעירייה
תחזוק מתנדבים לאו​רך השנה.שמירה על קשר שוטף עם מתנדבים שגויסו על ידי המחלקה
מחלקת תפאורה תמיכה לכל אגפי העירייה וגורמי חוץ במתן  שרות של עיצוב ותפאורהטיפול ומענה ל-100% מהפניות
מחלקת קיימותקידום פרויקטים עירוניים לביצוע מטרות תכנית האב לקיימות, הפחתת פליטות גזי חממה וזיהום אויר. קידום אורח חיים מקיים בקרב תושבי העירעמידה ביעדי התכנית העירונית להפחתת פליטות.
 טיפול ומענה ל100% פניות תושבים
יחידת פרויקטיםהפקת אירועים עירוניים של חנוכת מתקנים עירוניים, השקות וכנסים, ימי עיון, ביקור משלחות, טקסי זיכרון ואזכרות, מפגשי ראש העיר עם תושבים ועוד.רמת ביצוע ושירות מיטביים תוך הפקת לקחים ושיפור מתמיד.
ניהול וטיפול ביישום חוק חופש המידעמתן 100% מענה לכל הפניות ובשקיפות מלאה
ריכוז ועדת חריגים לעניין תווי חניה לעובדים ולתושביםטיפול ומענה ל-100% מהפניות.
ריכוז פרויקט "מחשב לכל ילד"ביצוע 100% של המחשבים המוקצים לילדי העיר מידי שנה.