הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​ייעוד אגף ההנדסה

אחריות תכנונית וביצועית בתחומי התכנון העירוני, רישוי ופיקוח על הבנייה, בנייה ציבורית ותשתיות וכבישים.

מטרות:

  1. תכנון העיר – תוכניות אב ותוכניות בניין עיר בכפוף למדיניות העיר.
  2. רישוי בנייה – מתן היתרי בנייה לבנייה חדשה או תוספות לבנייה קיימת.
  3. פיקוח בנייה – ביקורות להיתרי בנייה, העברות בטאבו ופיקוח יזום לחריגות בנייה.
  4. בניה ציבורית – תכנון וביצוע מבני ציבור בעיר.
  5. קידום נושאי רישוי עסקים.
  6. תשתיות וכבישים – תכנון וביצוע תשתיות עירוניות ומערכות כבישים.
  7. ניהול ותחזוקת תשתיות ומערכות חשמל בעיר.
  8. הפחתת גזי חממה וניהול אנרגטי.

אגף הנדסה מתחייב:

​תחום/מדור
נושא​​
מדד ביצוע​
כללימועדי קבלת קהליום א'  - אין קבלת קהל
יום ג' - 14:00-17:00
יום ה' - ​08:30-12:30
רישוי בניהבניה הוצאת היתרשבוע מיום עמידה בכל תנאי הועדה המקומית ותשלום כל החשבונות
בניה ירוקהמתן רישוי לבניין חדש מותנה בעמידה בדרישות תקן 5281 לבנייה ירוקה
פיקוח בניהביצוע ביקורת במבנה חדש לשם מתן טופס 4עד שבוע ימים ממועד קבלת הדרישות והאשורים הנדרשים
פיתוח ותשתיותאנטנות סלולריותימים – זמן תקן7
בזק/כבליםימים – זמן תקן 6
ועדת תנועהימים – זמן תקן 14
חריגת בניהימים – זמן תקן 30
מטרדי בטיחות ואיכות הסביבהימים – זמן תקן 14
מפגע בטיחותי בכבישימים – זמן תקן 1
מפגע בטיחותי במדרכותימים – זמן תקן 1
ניקוז- שיפור תיעולימים – זמן תקן 7
רשלנות קבלניםימים – זמן תקן 3
שימוש חורגימים – זמן תקן 30
חשמלכיוון מרכזית תאורהימים– זמן תקן 1
מכוון תנועה מוארימים – זמן תקן 5
פנס תאורהימים – זמן תקן 4
רמזור להולכי רגלימים – זמן תקן 1
רמזורים- תקלותימים – זמן תקן 1
תאורת רחובימים – זמן תקן 1
תזמון רמזור - קצר/ארוךימים – זמן תקן 4
תמרורים מהבהביםימים – זמן תקן 5
ועדת תנועהכינוס ועדת תנועהפעמיים בחודש
הפקת פרוטוקול החלטות ומכתבי תגובה לפוניםעד 10 ימים ממועד התכנסות הועדה
בניה ציבוריתקידום נגישות במבני ציבורנגישות בכל בניה ציבורית חדשה
במבני ציבור קיימים – קידום נגישות בהתאם למגבלות המשתמשים


נגישות בתחנות אוטובוסיםכל תחנת אוטובוס חדשה תבנה ע"פ התקנות להנגשה
​רישוי עסקים
​מטרדי עסקים
ימים – זמן תקן 2​
​רעש מבתי עסק
​- זמן תקן שעות ספורות