הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​יעוד אגף הכנסות

מתן שירות לתושב תוך מקסום הכנסות העירייה, על פי חוק, באופן הגון ומקצועי תוך מתן שירות איכותי ותוך ניצול יעיל של משאבים.

מטרות:

  1. טיפול מיטבי בחיובי ארנונה.
  2. הגדלת בסיס חיוב ארנונה למקסימום (מס אמת).
  3. מתן שירות מיטבי בכל תחומי העיסוק ובכל הערוצים.
  4. מקסום תהליכי גביית הכספים מחייבים.
  5. הגברת שיתוף הפעולה עם גופים בעירייה.
  6. בקרה וטיפול בחובות אבודים.
  7. גבייה עבור תאגיד מי רעננה בע"מ
  8. שיפור תהליך הבקרה על פעילויות האגף לרבות חיובים, זיכויים וגבייה.

אגף הכנסות מרכז שירות לתושב מתחייב:

​תחום/מדור
נושא​תקן ביצוע​

מרכז שירות לתושב - שעות קבלת קהל
רח' קלאוזנר 2

ימים א', ב', ד', ה – 08:00 - 12:00
יום ג' 15:00 - 17:00
מענה טלפוני: 2076*
פקס: 09-7610484
דואר אלקטרוני: misim@raanana.muni.il
ימים א', ב', ג', ד', ה – 08:00 - 20:00
תשלומי חשבונות, במענה קולי אנושי וממוחשבניתן להתקשר לטלפון: 2076*,
בימים א'-ה', בין השעות 22:00-08:00,

או באמצעות האינטרנט, לחצו כאן לביצוע תשלומים

בקשות לפטור נכס ריק ימים – זמן תקן 28
בקשות להנחות עפ"י זכאות14 ימים – זמן תקן – בכפוף לקבלת כל המסמכים 
בקשות להנחות לוועדת הנחות7 ימים לאחר תאריך התכנסות הוועדה
בקשות לשינוי שם וכתובתימים – זמן תקן 14
הודעה על מימוש אופציית שכירותימים – זמן תקן 14
הודעה על סיום שכירותימים – זמן תקן 14
בקשה לשינוי כתובת למשלוח חשבונותימים – זמן תקן 14
חילופי משלמים בשכירות במגוריםימים – זמן תקן 21
בקשה לביטול וחידוש הוראת קבעימים – זמן תקן 7
בקשה לתשלום בכרטיס אשראיימים – זמן תקן 7
ברור חיוב בגין חוגיםימים – זמן תקן 14