הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​ייעוד מבקר העירייה

הבטחת פעילויות העירייה על פי כל דין, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

מטרות:

  1. ביקורת פעילות העירייה ותאגידים נוספים כמפורט בסעיף 170א לפקודת העיריות.
  2. פרסום דוח הביקורת השנתי.
  3. ווידוא פעילות מתקנת.
  4. טיפול בתלונות הציבור ע"פ חוק.
  5. פרסום דוח הממונה על הטיפול בתלונות הציבור.

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור מתחייב:

​תחום/מדור
נושא​מדד ביצוע​
מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבורביצוע ביקורת בכל תחומי ויחידות העירייה וכל תאגיד/ מוסד/ קרן וכ"ו המתוקצב ע"י העירייהביצוע ביקורת בגופים חיצוניים המתוקצבים ביותר מ-10% ע"י העירייה
טוהר מידות העובדיםבחינה מיידית של פניות/ מידע, איסוף מידע ותחקור העובד
ריכוז כל דוחות הביקורתהוצאת דוח שנתי והפצתו לרה"ע ולחברי הועדה לענייני ביקורת לצרכי דיון.
גילוי הדוח - העברתו לשולחן מועצת העיר ואתר האינטרנט של העירייהלא יותר מ-7 חודשים בין העברת הדוח החסוי לרה"ע ועד להבאתו לדיון במועצת העיר ופרסומו בציבור
הוצאת הודעה למתלונן בדבר קבלת תלונתו תוך 7 ימי עבודה מיום קבלת התלונה.
טיפול בתלונה, בירוריםלא יאוחר משנה מעת קבלת התלונה.
הוצאת מכ​תב תשובה למתלונן בדבר ממצאי הטיפול בתלונה, במידה והתלונה מוצדקת הוצאת הודעה גם לראש העיר בנדון.תוך 7 ימי עבודה מיום סיום הטיפול.
הכנת דוח שנתי בדבר התלונות. הדוח יוגש למועצת העיר לא יאוחר מהראשון למאי בכל שנה.
פרסום הדוח לציבורבאמצעות האינטרנט