הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שירותים במרכז שירות לתושב


שירותים לתוש​ב במרכז שירות לתושב

תחנת רישום משרד הפנים, ברחוב קלאוזנר 2

לנוחיות תושבי רעננה, הוקמה עבור התושבים התחנה למינהל אוכלוסין, המתפקדת כשלוחה של משרד הפנים. בתחנה זו תוכלו להגיש את הבקשות המפורטות בדף זה.​

 • הבקשות מועברות למשרד הפנים​ כפר סבא ונשלחות חזרה למרכז שירות לתושב
 • נוכחות אישית חובה לכל הבקשות
 • ניתן להגיע ולמלא את הטפסים במקום
 • להנפקת/חידוש תעודות זהות ודרכונים יש לפנות למשרד הפנים ברח' ויצמן 140, כפר סבא או למשרד הפנים ברח' ברקת 11, קומה 8, הרצליה
 • השירות יינתן רק לתושבי רעננה
  
מסמכים נדרשים
טפסים להדפסה
בקשה לניפוק ספח בלוי או אבוד
 • תעודת זהות
 • טופס בקשה

בקשה לשינוי מען
 • תעודת זהות וספח
 • הוכחה על מגורים בכתובת (חוזה שכירות, חשבון ארנונה, מים וכ'ו מעודכן)
 • טופס בקשה

שינוי מען לילדים בוגרים החוזרים לכתובת הוריהם מחייב חתימת אחד ההורים על הסכמה לשינוי למען המבוקש ונוכחותם חובה עם הצגת תעודת זהות.
כנ"ל לגבי בקשה לשינוי מען לנכס אשר לא רשום על שם המבקש, יש להחתים את בעל הנכס על הסכמה ונוכחות שני הצדדים חובה.

שינוי מען עבור בן משפחה מקרבה ראשונה אפשרי אך ורק עם ייפוי כוח מטעמו והצגת ת.ז + ספח של מייפה הכח.

שינוי מען לילדים קטינים שהוריהם גרושים, מחייב הסכמת וחתימת שני ההורים בפני הפקיד והצגת תעודת זהות. (ההורים יכולים להגיע בימים שונים).

בקשה לשינוי סטטוס עקב נישואין/גירושין (ללא שינוי שם)
 • תעודת זהות וספח
 • תעודת נישואין/גירושין מקורית
 • טופס בקשה​
בקשה לניפוק תעודת לידה למי שנולד בישראל. (גם דו לשונית)
 • תעודת זהות
 • טופס בקשה - (לתעודת לידה דו לשונית יש למלא את הפרטים גם באנגלית)​
 בקשה לניפוק תעודת פטירה
 • המבקש הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של הנפטר. יש להציג תעודת זהות.
 • טופס בקשה​
בקשה לניפוק תעודת חיים
 • תעודת זהות
 • טופס בקשה
 • ניתן להגיש בקשה לתעודת חיים רק בימים א' ב' ו- ד'.​
 • נוכחות אישית חובה.
בקשה לניפוק טופס בירור פרטים על נוסע (טופס כניסות ויציאות מהארץ)
 • תעודת זהות
 • טופס בקשה​
בקשה לשינוי כתובת למשלוח דואר
 • תעודת זהות
 • טופס בקשה
 • המבקש הוא בגיר מעל גיל 18​
בקשה לרישום נולד בספחי ת.ז ההורים
 • תעודות זהות של שני בני הזוג
 • טופס לידה מביה"ח​
בקשה לניפוק תמצית רישום
 • תעודת זהות
 • טופס בקשה
 • נוכחות אישית חובה
 • תמצית רישום עבור קטין – נוכחות אישית של אחד ההורים והצגת תעודת זהות.
  תמצית רישום עבור בן משפחה מקרבה ראשונה (בן/בת זוג, הורים, אחים וילדים בגירים) יש לצרף ייפוי כח ותעודת זהות של בן המשפחה.
 • תמצית רישום עבור בן משפחה אחר או עבור הזולת – יש לצרף ייפוי כוח מאושר ע"י עו"ד או פסק דין מבית משפט