הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

זכויות בני נוער

תנאים להעסקת בני נוער- יולי 2017

נושא
תנאים
גיל העסקה מותר במהלך שנת הלימודים לאחר שעות הלימודים
16 שנה (מגיל 15 ובשעות הלימודים רק למי שלא חל עליו חוק לימוד חובה).
גיל העסקה מותר במהלך חופשה מלימודים14 שנה
שעות עבודה מותרות ביוםעד 8 שעות ביום (בשבוע עבודה בן 6 ימים)
עד 9 שעות ביום (בשבוע עבודה בן 5 ימים) מגיל 16
עד 7 שעות בימי שישי וערבי חג
שעות עבודה מותרות בשבועעד 40 שעות בשבוע
הפסקותביום עבודה העולה על 6 שעות-3/4 שעה לפחות
מתוכה 1/2 שעה רצופה לפחות.
בימי שישי וערבי חג-הפסקה בת 1/2 שעה לפחות.
עבודת לילה  בזמן לימודים(1)אסורה (למעט היתרים חריגים)
עבודת לילה בזמן חופשה מלימודיםמגיל 16 עד לשעה 24.00, ובתנאי שהמעסיק ידאג להסעה הביתה.
עבודה בשעות נוספותאסורה
עבודה במנוחה שבועיתאסורה (מנוחה שבועית של 36 שעות רצופות)
עבודות אסורותתקנות עבודת נוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות) אוסרות ומגבילות העסקת בני נוער בעבודות מסוימות.
חופשה שנתיתבעד ארבע השנים הראשונות לעבודה
18 ימי חופשה בשנה (קלנדריים לא ימי חופשה בפועל)
מס הכנסהההכנסה חייבת במס. נער בגיל 16-18 זכאי
לנקודת זיכוי בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות.
ביטוח לאומיהמעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת.
אין ניכוי משכר העובד.
החזר הוצאות נסיעהעד 26.40 שח' ליום.
בדיקות רפואיותאישור רפואי מרופא המתיר את ההעסקה.
הודעה על תנאי העבודהיש למסור הודעה על תנאי העבודה, וזאת תוך 7 ימים מתחילת העבודה אצל המעסיק וכן הודעה על שינוי בתנאים.
אישור רפואינער/ה חייבים להיבדק ע"י רופא משפחה ולהביא אישור רפואי להעסקתם.
תשלום עבור התלמדות/תקופת ניסיוןיש לשלם שכר עבור תקופת התלמדות או תקופת ניסיון  וכן עבור ימי הכנה וישיבות עבודה.
שכר מינימום מחודש ינואר 2017עד גיל 16: 20.23 ₪ לשעה.
מגיל 16 עד 17: 21.67  ₪ לשעה.
מגיל 17 עד 18: 23.88  ₪ לשעה.
מגיל 18 ואילך: 26.88  ₪לשעה.

  1. לילה: 
    • לגבי נוער עד גיל 16-מ-20.00 עד 08.00 
    • לגבי נוער מגיל 16 –מ-22.00 עד 06.00
  2. המנוחה השבועית היא לפחות 36 שעות רצופות.
זהו מידע כללי בלבד ואין האמור לעיל מהווה תחליף ליעוץ משפטי. לפרטים נוספים יש לפנות לשי"ל רעננה.

שי"ל-שירות יעוץ לאזרח, רח' אוסטרובסקי 14 רעננה.
טלפון:09-7430682
חזור ללמעלה
זכויות בני נוער