הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

מה צריך להופיע בתלוש השכר?

בחודש פברואר 2009 נכנס לתוקף תיקון 24 לחוק הגנת השכר,ע"פ התיקון המעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר.

אילו פרטים צריכים להיות בתלוש ע"פ התיקון החדש?

 1. פרטים מזהים של העובד והמעביד, תאריך התחלת עבודה,ותק מצטבר. 
 2. לגבי עובד בשכר חודשי-היקף המשרה, לגבי עובד יומי או שעתי- הבסיס שלפיו משולם השכר(שכר לשעה/שכר יומי).
 3. תקופת התשלום:
  1. החודש שבעדו שולם השכר.
  2. ימי ושעות העבודה האפשריים במקום העבודה לחודש שבעדו שולם השכר.
  3. ימי ושעות העבודה בפועל של העובד, בתקופה שבעדה שולם השכר.
  4. שעות נוספות שהעובד עבד.
  5. ימי חופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה.
  6. ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת ימי המחלה הצבורה.
 4. השכר ששולם לעובד:
  1. שכר שעה רגיל, השכר הרגיל, תשלום עבור שעות נוספות, תשלום עבור עבודה במנוחה השבועית, דמי הבראה, דמי  חופשה, דמי מחלה ועוד. 
  2. סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה וסכומם המצטבר בשנת המס.
  3. סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי וסכומם המצטבר בשנת המס.
  4. סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות.
  5. פירוט תשלומים ששולמו לעובד בעד תקופות אחרות (למשל הפרשי שכר בגין חודשים קודמים).
 5. ניכויים משכר העובד: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, ניכויים לקופות גמל וכל ניכוי אחר.
 6. תשלומי המעביד עבור תנאים סוציאליים לעובד: פירוט התשלומים שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכרו. 
 7. השכר הכולל(ברוטו) המגיע לעובד.
 8. השכר בפועל(נטו) לתשלום.
 9. דרך התשלום, למשל הפקדה לחשבון בנק ומספר החשבון ופרטי הבנק, האם השכר משולם ישירות או באמצעות גורם אחר.
 10. שכר המינימום לחודש, נכון למועד התשלום.

חזור ללמעלה
מה צריך להופיע בתלוש השכר?