הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בתי כנסת

שםכתובתנוסח
אהבה ואחוהקרית שרתספרד
אהבת ציוןהפלמ"ח 50 קרית אליהו
אוהל מועדרמח"ל 10אשכנז
אור ציוןמגדלתימן
אורח חייםקרית שרת
אחיםההסתדרותתימן
אחווההפרחים 1 בתוך תיכון אביבאשכנז
אל עולםרבוצקי 55ספרד
אריאלקרית שרתאשכנז
בילוקרית שרתתימן
בית אהרוןבן זכאי 2תימן
בית אלפישרספרד
בית אריהרצל 8ספרד
בית הכנסת הגדולאחוזה 101אשכנז
בית יעקברמח"ל 10תימן
בר יוחאיהתחיה 41ספרד
ברכת יצחקאבן גבירולספרד
גן עליהמוצקיןאשכנז
היכל בנימיןאהרון קציןאשכנז
היכל הברכההר סיני 11אשכנז
היכל ציוןרמח"לספרד
המנין החדשששת הימיםאשכנז
המנין הקהילתיכפר בתיהאשכנז
הפועל המזרחיברנדס 18אשכנז
הקהילה המסורתית רעננה עמיתיבורוכוב 8
חורבאליעזר יפה 6אשכנז
חב"דהנגב 16אשכנז
יבנהחפץ חייםאשכנז
ימין משההפלמ"חתימן
ישורוןברנדסספרד
כינור דודבית הנוער, קומה שניה (השרון פינת אחוזה)ישראלי (תמני,ספרדי,אשכנזי)
כפר בתיהכפר בתיהאשכנז
לכו נרננההרצל 5אשכנז
מגדל צדקקרית שרתתימן
מגן דודכצנלסוןספרד
מוריהאחוזה 184אשכנז
מורשת אבותשברץ 10תימן
מעין השמחהקרית שרתספרד
מקדש מלךשברץספרד
מקור חייםרסקותימן
מרכז קליטה – עליהאוסטרובסקיאשכנז
מרכז קליטה בית ישראלאוסטרובסקיספרד
נחלת אחיםרסקותימן
נצח ישראלרסקותימן
עדת ישראלקרית שרתאשכנז
עדת ישראלביאליקאשכנז
עדת בני ישראלאברבנאל 7 אשכנז
עולי בבלמגדל
עולי לובמגדלספרד
עץ חייםשמואל הנגיד
עציוןעציוןאשכנז
פא"יארלוזורובאשכנז
צור ישראלברנר 11אשכנז
צימרמןהרצל 90ספרד
קהילת רענן ליהדות מתקדמת מרכז שמואליפרדס משותף 94
קהילת נתיבות באוניברסיטה הפתוחהרבוצקי 108אשכנז
קרית אליהודגניהאשכנז
רחל ולאהשבזי 28 א'תימן
רעותביל"ואשכנז
שבזישכ' עובדיםתימן
שבטי ישראל הר סיניאשכנז
שבת אחיםקרית שרתספרד
שער הרחמיםנאות שדהתימן
תפארת בחוריםקרית שרתתימן
מניין תפילותשכונת לב הפארק
תפארת בחורים, מניין תפילותהסיפן 10 לב הפארקישראלי (תמני,ספרדי,אשכנזי)


חזור ללמעלה
בתי כנסת