הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

פנסיה חובה

ההסכם חל על:

 • כל עובד, מגיל 21 לגבר, 20 לאשה, ועד לגיל פרישה, כולל עוזרות בית ומטפלות.
 • מי שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד ואין לו קצבה פנסיונית (אין הכוונה לקצבת זקנה של ביטוח לאומי). 
 • מי שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב.

ממתי?

מינואר 2008:

 • עובד חדש שהתחיל אחרי ה-01.01.08 -לאחר 9 חודשי עבודה ואילך.
 • עובד ותיק-אם ב-01.01.08 עובד כבר 9 חודשים - מיד, אם לא- לאחר שימלאו 9 חודשים לעבודתו עובד חדש שיש לו ביטוח פנסיוני כלשהו, זכאי מהיום הראשון לעבודתו.

מינואר 2009 ואילך:

 • עובד חדש שיש לו ביטוח פנסיוני כלשהו- זכאי מהיום הראשון לעבודתו, ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה, או בתום שנת המס, המוקדם מבניהם.
 • עובד חדש שאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו- זכאי מהחודש השביעי לעבודתו ( לאחר 6 חודשי עבודה).

בחירת ההסדר הפנסיוני

 • קרן פנסיה חדשה או קופת גמל שאושרו ע"י הממונה על שוק ההון. 
 • העובד יודיע בכתב למעביד באיזו קרן בחר.
 • עובד חדש- חייב להודיע למעביד 60 יום מתחילת עבודתו.
 • לא הודיע העובד למעסיק על בחירתו בתקופה הנ"ל-יבטח אותו המעסיק בכל קרן שיבחר.
 • עובד בן 50 ואילך (עובד מבוגר) שאין לו הסדר מיטיב, זכאי לבחור בקופת גמל הוני/קצבתי  (עובד צעיר יותר לא יכול).

תחולה

ההסכם יחול על כל עובד למעט:
 • מי שיש לו הסכם מיטיב בגלל חובת המעביד לבטחו (בגלל הסכם קיבוצי, אישי, נוהג, דין וכו').
 • מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה פנסיונית שאיננה קצבה של המוסד לביטוח לאומי.
 • מי שטרם מלאו לו:אשה-20 ,גבר-21.
 • שימו לב! מי שפרש מעבודתו ואין לו פנסיה ממקום עבודה - ההסכם יחול עליו בכל גיל!
 • מי שפרש מעבודתו לפני גיל פרישת חובה ומקבל פנסיה ממקום עבודה, ההסכם יחול עליו עד גיל פרישת חובה,67 –לנשים ולגברים.
 • עובד זר - יש לפתוח עבורו חשבון בנק מיוחד ולהעביר לשם את הסכומים המפורטים.
השכר המבוטח הקובע הינו שכר העובד כמשמעו בחוק ובתקנות פיצויי פיטורין.תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

שיעור ההפרשות:

​שנה
הפרשת עובד​הפרשת מעביד​הפרשת מעביד לפיצויים *​סה"כ​
20080.83%0.83%0.83%2.50%
20091.66%1.66%1.68%5%
20102.50%2.50%2.50%7.50%
20113.33%3.33%3.34%10%
20124.16%4.16%4.18%12.50%
20135%5%5%15%
2014 - יוני 20165.50%6%6%17.50%
יולי 2016 – דצמבר 20165.75%6.25%6%18%
ינואר 20176%6.50%6%18.50%


 • שימו לב! כאשר מחשבים פיצויי  פיטורין יש לנכות מהסכום הסופי את מה שהצטבר בטור הפרשת מעביד לפיצויים בקרן הפנסיה.
 • שימו לב ! רכיב הפיצויים שייך לעובד בכל מקרה, הוא יכול לפדות אותו אם פוטר או התפטר בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורין, אחרת יקבל את הכסף בעת אירוע מזכה, או במועד יציאתו לפנסיה.
זהו מידע כללי והוא  איננו תחליף לייעוץ משפטי.לפרטים נוספים אנא פנו אלינו.
חזור ללמעלה
פנסיה חובה