הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
 • ​​​​​​​​​​שי"ל שירות יעוץ לאזרח, הינו שרות שניתן לאזרח ע"י עיריית רעננה בשיתוף משרד הרווחה.
 • שי"ל מסייעת לאזרח לממש את זכויותיו ע"י יעוץ והכוונה.
 • השירות ניתן ללא תשלום ע"י מתנדבים, מומחים בנושאים שונים וסטודנטים למשפטים.
 • השירות בשי"ל ניתן בשפות: עברית, אנגלית, ספרדית, רוסית וצרפתית.

הנושאים בהם ש​​י"ל מסייעת: 

 • יחסי עובד מעביד: זכויות עובדים, זכויות בעת פיטורין, זכויות פנסיה, אבטלה ועוד. 
 • יעוץ טרום משפטי: היעוץ והטיפול ניתן ע"י סטודנטים למשפטים בנושאים הבאים: עבודה, זכויות דיירים, צרכנות וכד'. בנוסף ניתן יעוץ ראשוני וחד פעמי ע"י עורכי דין מתנדבים בתחומי עבודה, אזרחי, הוצל"פ ועוד. 
 • ביטוח לאומי: מידע על זכויות, מילוי טפסים. 
 • בנקאות:- יעוץ בבעיות מול הבנקים. 
 • צרכנות ותקשורת: יעוץ וטיפול בנושאי צרכנות. 
 • יחסי שכנים: יעוץ וגישור. 
 • מס הכנסה ומע"מ: מידע על זכויות, הדרכה ראשונית במילוי טפסים. 
 • סיוע בפניות למשרדי ממשלה: קיצור הליכים, מכתבים ומילוי טפסים. 
 • מיסים ואגרות: לרשויות השונות (עירייה, רשות השידור וכו'). 
 • עליה: יעוץ לעולים בשפות שונות, מילוי טפסים וכתיבת מכתבים. 
 • משפחה ועניינים אישיים. 
 • שונות: סיוע והכוונה בנושאים כלליים, מילוי טפסים, סיוע בכתיבת מכתבים וכד'.

מגוון שירותים חדשים בשי"ל רעננה:

צוות אנשי מקצוע מתנדבים יסייע בידכם במגוון תחומים מחיי היום-היום: 

 • בתחום התעסוקה- עזרה בכתיבת קורות חיים והכנה לראיון עבודה.
 • בתחום הכלכלי - יעוץ וסיוע לניהול נכון של תקציב משק הבית הפרטי.
 • בנוסף, מתנדבי שי"ל עומדים לשירותכם במתן מידע ויעוץ בתחומים: יחסי עבודה, ביטוח לאומי, הוצל"פ, מילוי טפסים וכתיבת מכתבים, סכסוכי שכנים ועוד.

כתובת: אליעזר יפה 12, רעננה
טלפון: 09-7430682​
פקס: 09-7430660 

שעות פתיחה:
ימים א-ה :12.00-09.00
יום ג' אחה"צ :16.30-18.30

מידע נוסף:

 • תנאים להעסקת בני נוער- יולי 2017


  1. לילה: 
   • לגבי נוער עד גיל 16-מ-20.00 עד 08.00 
   • לגבי נוער מגיל 16 –מ-22.00 עד 06.00
  2. המנוחה השבועית היא לפחות 36 שעות רצופות.
  זהו מידע כללי בלבד ואין האמור לעיל מהווה תחליף ליעוץ משפטי. לפרטים נוספים יש לפנות לשי"ל רעננה.

  שי"ל-שירות יעוץ לאזרח, רח' אוסטרובסקי 14 רעננה.
  טלפון:09-7430682 • ככלל, עובדים במשק בית הינם עובדים לכל דבר ועניין וחלים עליהם כל חוקי העבודה, וצווי ההרחבה הכללים החלים על כל העובדים במשק. על כן יש לבחון את זכויותיהם בהתאם לחלקיות משרתם.

  חופשה

  עובדים במשק בית זכאים לתשלום עבור ימי החופשה לפי החוק גם אם הם עובדים רק יום אחד בשבוע.
  עובדים במשרה חלקית זכאים לימי חופשה בהתאם לימי עבודתם בשבוע ולשכרם היומי.

  דמי הבראה

  עובדים במשק בית העובדים במשרה מלאה זכאים לדמי הבראה בגובה דמי הבראה שהיו משתלמים לעובד במשרה מלאה. עובדים במשרה חלקית זכאים לדמי הבראה בהתאם לחלקיות משרתם.

  מחלה

  חוק דמי מחלה חל גם על עובדים במשק בית.
  בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה, יש לספור את ימי המחלה של העובד החל מהיום הראשון למחלתו.

  נסיעות

  עובדי משק בית זכאים לנסיעות כפי שכל עובד אחר זכאי, על פי תעריפי התחבורה הציבורית, לכל יום עבודה בפועל, ועד לסכום המקסימום שנקבע.

  חגים

  עובד המקבל שכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג מתחילת עבודתו.עובד שעתי ויומי זכאי לתשלום דמי חג לאחר שלשה חודשים לעבודתו אם הוא לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג. אלא באישור המעביד.
  עובדים במשק בית העובדים ביום קבוע בשבוע, זכאים לתשלום דמי חג אם החג חל ביום עבודתם.

  פיצויי פיטורים

  ככל עובד אחר, עובדי משק בית שפוטרו או התפטרו בנסיבות המזכות אותם בפיצויי פיטורים, זכאים לפיצויי פיטורים, בגובה השכר החודשי האחרון לכל שנת עבודה בהתאם לחלקיות משרתם. עובד משק בית ששכרו משולם על בסיס יום/שעה, פיצויי הפיטורים יהיו ממוצע ימי/שעות עבודה של 12 חודשים עבודה שקדמו לפיטורים, מוכפל בשכר עבודה אחרון ליום/שעה.

  הודעה מוקדמת

  ככל עובד אחר, עובדים במשק בית שפוטרו מעבודתם זכאים להודעה מוקדמת בהתאם לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.

  תוספת יוקר

  עובד משק בית זכאי לתוספת יוקר בהתאם לצו ההרחבה בדבר תוספת יוקר.

  ביטוח לאומי

  חובה על מעביד לשלם דמי ביטוח לאומי בגין עובדים במשק בית בשיעור של 7.25% מן השכר. סכום זה כולל 2% שאמורים להיות מנוכים מן העובד,

  הפרשות לפנסיה

  החל מיום 1.1.2008, חלה חובה על כל מעביד, בכפוף לתנאים הקבועים בצו ההרחבה להסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לבטח את העובדים בפנסיה מקיפה. חובה זו חלה אף על עובדים במשק בית.
  נערך ע"פ חשבים, כל עובד.


 • בחודש פברואר 2009 נכנס לתוקף תיקון 24 לחוק הגנת השכר,ע"פ התיקון המעביד חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר.

  אילו פרטים צריכים להיות בתלוש ע"פ התיקון החדש?

  1. פרטים מזהים של העובד והמעביד, תאריך התחלת עבודה,ותק מצטבר. 
  2. לגבי עובד בשכר חודשי-היקף המשרה, לגבי עובד יומי או שעתי- הבסיס שלפיו משולם השכר(שכר לשעה/שכר יומי).
  3. תקופת התשלום:
   1. החודש שבעדו שולם השכר.
   2. ימי ושעות העבודה האפשריים במקום העבודה לחודש שבעדו שולם השכר.
   3. ימי ושעות העבודה בפועל של העובד, בתקופה שבעדה שולם השכר.
   4. שעות נוספות שהעובד עבד.
   5. ימי חופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה.
   6. ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת ימי המחלה הצבורה.
  4. השכר ששולם לעובד:
   1. שכר שעה רגיל, השכר הרגיל, תשלום עבור שעות נוספות, תשלום עבור עבודה במנוחה השבועית, דמי הבראה, דמי  חופשה, דמי מחלה ועוד. 
   2. סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה וסכומם המצטבר בשנת המס.
   3. סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בדמי ביטוח לאומי וסכומם המצטבר בשנת המס.
   4. סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות.
   5. פירוט תשלומים ששולמו לעובד בעד תקופות אחרות (למשל הפרשי שכר בגין חודשים קודמים).
  5. ניכויים משכר העובד: מס הכנסה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות, ניכויים לקופות גמל וכל ניכוי אחר.
  6. תשלומי המעביד עבור תנאים סוציאליים לעובד: פירוט התשלומים שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים משכרו. 
  7. השכר הכולל(ברוטו) המגיע לעובד.
  8. השכר בפועל(נטו) לתשלום.
  9. דרך התשלום, למשל הפקדה לחשבון בנק ומספר החשבון ופרטי הבנק, האם השכר משולם ישירות או באמצעות גורם אחר.
  10. שכר המינימום לחודש, נכון למועד התשלום.


 • ההסכם חל על:

  • כל עובד, מגיל 21 לגבר, 20 לאשה, ועד לגיל פרישה, כולל עוזרות בית ומטפלות.
  • מי שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד ואין לו קצבה פנסיונית (אין הכוונה לקצבת זקנה של ביטוח לאומי). 
  • מי שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב.

  ממתי?

  מינואר 2008:

  • עובד חדש שהתחיל אחרי ה-01.01.08 -לאחר 9 חודשי עבודה ואילך.
  • עובד ותיק-אם ב-01.01.08 עובד כבר 9 חודשים - מיד, אם לא- לאחר שימלאו 9 חודשים לעבודתו עובד חדש שיש לו ביטוח פנסיוני כלשהו, זכאי מהיום הראשון לעבודתו.

  מינואר 2009 ואילך:

  • עובד חדש שיש לו ביטוח פנסיוני כלשהו- זכאי מהיום הראשון לעבודתו, ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה, או בתום שנת המס, המוקדם מבניהם.
  • עובד חדש שאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו- זכאי מהחודש השביעי לעבודתו ( לאחר 6 חודשי עבודה).

  בחירת ההסדר הפנסיוני

  • קרן פנסיה חדשה או קופת גמל שאושרו ע"י הממונה על שוק ההון. 
  • העובד יודיע בכתב למעביד באיזו קרן בחר.
  • עובד חדש- חייב להודיע למעביד 60 יום מתחילת עבודתו.
  • לא הודיע העובד למעסיק על בחירתו בתקופה הנ"ל-יבטח אותו המעסיק בכל קרן שיבחר.
  • עובד בן 50 ואילך (עובד מבוגר) שאין לו הסדר מיטיב, זכאי לבחור בקופת גמל הוני/קצבתי  (עובד צעיר יותר לא יכול).

  תחולה

  ההסכם יחול על כל עובד למעט:
  • מי שיש לו הסכם מיטיב בגלל חובת המעביד לבטחו (בגלל הסכם קיבוצי, אישי, נוהג, דין וכו').
  • מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה פנסיונית שאיננה קצבה של המוסד לביטוח לאומי.
  • מי שטרם מלאו לו:אשה-20 ,גבר-21.
  • שימו לב! מי שפרש מעבודתו ואין לו פנסיה ממקום עבודה - ההסכם יחול עליו בכל גיל!
  • מי שפרש מעבודתו לפני גיל פרישת חובה ומקבל פנסיה ממקום עבודה, ההסכם יחול עליו עד גיל פרישת חובה,67 –לנשים ולגברים.
  • עובד זר - יש לפתוח עבורו חשבון בנק מיוחד ולהעביר לשם את הסכומים המפורטים.
  השכר המבוטח הקובע הינו שכר העובד כמשמעו בחוק ובתקנות פיצויי פיטורין.תקרת השכר המבוטח הינה השכר הממוצע במשק.

  שיעור ההפרשות:  • שימו לב! כאשר מחשבים פיצויי  פיטורין יש לנכות מהסכום הסופי את מה שהצטבר בטור הפרשת מעביד לפיצויים בקרן הפנסיה.
  • שימו לב ! רכיב הפיצויים שייך לעובד בכל מקרה, הוא יכול לפדות אותו אם פוטר או התפטר בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורין, אחרת יקבל את הכסף בעת אירוע מזכה, או במועד יציאתו לפנסיה.
  זהו מידע כללי והוא  איננו תחליף לייעוץ משפטי.לפרטים נוספים אנא פנו אלינו. • חוק הגנת הצרכן חל רק על עסקה צרכנית שבין צרכן לעוסק.
  עסקה צרכנית היא עסקה בין צרכן לעוסק לשימוש אישי, ביתי ומשפחתי בלבד!

  קיימים הסדרים קבועים בחוק הגנת הצרכן המקנים זכות ביטול בעסקאות מיוחדות:

  מכר מרחוק, רוכלות, יחידות נופש ותקנות הגנת הצרכן לביטול עסקה
  (בנוסף לזכויות אחרות הקבועות בחוק הגנת הצרכן וזכויות ביטול מכוח חוקים אחרים).

  עסקה ברוכלות היא עסקה בין צרכן לעוסק שבא למקום מגוריו, עבודתו, לימודיו של הצרכן או לקרבתם, שלא לפי הזמנה או שהגיע למקומות אלה בעקבות פניה יזומה של העוסק.

  ניתן לבטל עסקה ברוכלות:

  • במכר - מיום עשיית ההסכם עד תום 14 ימים מיום מסירת המוצר או המצרך.
  • בשירות - אם טרם הוחל בנתינתו - תוך 14 ימים מיום כריתת ההסכם.
  • הודעה על ביטול העסקה תיעשה בכתב (רצוי בדואר רשום) לכתובתו של העוסק/הרוכל.
  • לא ניתן לבטל עסקה במוצרים פסידים 
  • כלומר מוצרים המאבדים מערכם בזמן קצר.

  עסקת מכר מרחוק היא עסקה של מכר נכס  או מתן שירות בשיווק מרחוק  ללא נוכחות הצדדים: באינטרנט,טלפון,פרסום בקטלוגים וכדומה.

  ניתן לבטל עסקה במכר מרחוק:

  • בנכס- תוך 14 יום ממועד קבלת הנכס.
  • במתן שירות- תוך 14 יום מביצוע העסקה.
  • הודעה על ביטול העסקה תיעשה בכתב, רצוי בדואר רשום.
  • דמי ביטול במקרה של ביטול בשל רצונו של הצרכן לבטל את העסקה, 5% מערך העסקה או 100 שח', ע"פ הנמוך מביניהם.על הצרכן להחזיר את המוצר לעוסק.
  • לא ניתן לבטל עסקה במוצרים פסידים  כלומר מוצרים המאבדים מערכם בזמן קצר.

  רכן רשאי לבטל עסקאות מסוימות באופן חד-צדדי וללא סיבה כלשהי, ולקבל את כספו בחזרה כנגד הצגת הוכחה על ביצוע העסקה.

  התנאים הבסיסיים לביטול העסקה הם:

  • המוצר הוחזר.
  • המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש ע"י הצרכן.
  • ערך המוצר הוא 50 שח' ומעלה.

  המועדים לביטול העסקה

  קבוצה ראשונה - ניתן לבטל תוך 14 יום מיום קבלת המוצר.

  • ריהוט, לא כולל: ריהוט שהורכב בבית הלקוח, ריהוט שיוצר במיוחד עבור הלקוח,ובתנאי שלא נעשה שימוש ולא נפגם. פתיחת האריזה לכשעצמה, לא תחשב שימוש או פגימה.
  • ציוד לבית ולגן - לא כולל כלי אוכל ובית שאינם ארוזים, ופריטים בהזמנה מיוחדת. ובתנאי שלא נעשה שימוש ולא נפגם. פתיחת האריזה לכשעצמה, לא תחשב שימוש או פגימה.
  • מכשירי חשמל ומכשירים אלקטרונים, בתנאי שלא חוברו לחשמל/גז/מים, ובתנאי שלא נעשה שימוש ולא נפגם. פתיחת האריזה לכשעצמה, לא תחשב שימוש או פגימה.
  • מטהר מים ומיתקן למים מינראליים, בתנאי שלא חובר לחשמל/מים.
  • שעונים ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש ולא נפגמו.
  • מוצר באריזה מקורית ובתנאי שלא נפתחו ע"י הצרכן.מדובר במוצרים שלא מופיעים ברשימה.
  • מוצר שצרכן הזמין ועדיין לא סופק לו.

  קבוצה שניה – ניתן לבטל מיום הרכישה ועד לתום שני הימים שלאחריו, לא כולל ימי מנוחה.

  • ביגוד והנעלה (כולל תיקים) ובתנאי שתווית המחיר לא הוסרה,למעט הלבשה תחתונה ובגדי ים.
  • תכשיטים שערכם לא עולה על 3000 שח'.

  קבוצה שלישית – ניתן לבטל תוך 14 יום מיום עשיית ההסכם, ועד 7 ימים לפני מועד תחילת השירות.

  • תיירות פנים בלבד.
  • קורסים וחוגים למעט קורס פסיכומטרי ולימודים אקדמאיים.

  קבוצה רביעית – מנויים ועסקאות שונות-ניתן לבטל תוך 14 יום מיום עשיית העסקה, או מיום מסירת החוזה בכתב, לפי המאוחר, גם אם התחילו במתן השירות. אי מתן חוזה בכתב מאריכה את התקופה.

  יש לשלם עבור השירותים שניתנו עד למועד הביטול.
  • שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה למעט שירות חד פעמי.
  • עסקת נופש ארוך טווח העולה על שנה.
  • חברות או מנוי במועדון הנחות.
  • שירותי טלפון נייח.
  • שירותי טלפון נייד, גם אם נעשה שימוש במכשיר/ציוד ובתנאי שלא נפגם.
  • שירותי כבלים או לווין גם אם הותקן ציוד בבית.
  • חברות או מנוי במועדון כושר ובמועדון היכרויות.
  • מנוי להגרלות והימורים.

  קבוצה חמישית – מוצרים ושירותים הנמכרים באירוע הצגה/פרזנטציה, ניתן לבטל:

  • במוצר-תוך 14 יום מקבלת המוצר.
  • בשירות מתמשך- תוך 14 יום מעשיית  העסקה או מסירת חוזה בכתב, גם אם הוחל בנתינתו.
  • בשירות חד פעמי- תוך 14 יום מעשיית העסקה ועד 2 ימי עסקים קודם לתחילת השירות.

  קבוצה שישית – רכב חדש שנקנה מהיבואן, ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מביצוע העסקה

  • ובתנאי שהרכב לא נרשם על שם הצרכן במשרד הרישוי.

  קבוצה שביעית – מוצרים שניתנו במתנה וחלה עליהם זכות ביטול כולל שובר מתנה, לא כולל תווי קניה. ניתן להחזירם בהתאם לסוג המוצר ובתנאי שהצרכן הציג פתק החלפה

  או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם ואופן התשלום.

  אופן החזרת התמורה:

  • תשלום במזומן, העסק יחזיר מזומן או בצ'ק מזומן.
  • תשלום בצ'ק שנפרע, העסק יחזיר כסף מזומן או צ'ק מזומן בתוך 5 ימי עסקים.
  • תשלום בצ'ק שלא נפרע, החזרת התמורה תוך 5 ימים.
  • תשלום בכרטיס אשראי, החזרה במזומן אם חויב חשבון רוכש המתנה.

  דמי ביטול ודמי התקנה

  • דמי ביטול: 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם.
  • דמי התקנה: אם בוצעה התקנה של מוצר שמשמש למתן שירות בביתו של צרכן, כמו ממיר, עלות ההחזר-עד 100 שקלים.

  מקרים בהם אין זכות ביטול:

  • ריהוט שהורכב בבית היצרן.
  • מוצרים שיוצרו במיוחד עבור היצרן.
  • מוצרים שאין להחזיר על פי דין.
  • מוצרי מזון, תרופות ותוספי מזון.
  • מוצרים שפג תוקפם.
  • מידע כאמור בחוק המחשבים.
  • מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
  • הלבשה תחתונה כולל בגדי ים.
  • בלון או צובר גז.
  • תכשיטים שמחירם עולה על 3000 שח' למעט שעונים. מוצרים שמועד האספקה עולה על 6 חודשים, לא ניתן לבטל אחרי האספקה.
  • המוצר שולם באמצעות תווי קניה, שובר מתנה, או כרטיס מגנטי נטען.
  נערך ע"פ אתר משרד התמ"ת והמועצה הישראלית לצרכנות.
  למידע נוסף ניתן לפנות לשי"ל בטלפון: 09-7430682 ובדוא"ל: shill@raanana.muni.il​​

חשוב לדעת

 • משפחות עצמאיות.
 • בשי"ל רעננה מסייעים לניצולי השואה לקבל כספם!
 • ת.מ.א 38 – חושבים על פרוייקט תמ"א 38 ורוצים להבין לקראת מה אתם הולכים? מתנדב של שי"ל רעננה ישמח להאיר עיניכם.
 • נפתח מרכז גישור ודיאלוג קהילתי ברעננה. לקביעת פגישה ניתן לפנות לשי"ל רעננה.
 • קיבלתם דוחות שנתיים של הפנסיה ואתם לא מבינים כלום?? להסבר פנו אלינו בשי"ל רעננה.
 • שאלות נפוצות.