הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

בקשה למדידה בהתאם לפסק דין


בקשה למדידה בהתאם לפסק דין ת"צ 17527-11


בהתאם לפס"ד ת"צ 17527-11, שקיבלה העירייה, קבע בית המשפט, כי חיובי ארנונה אשר הוטלו בעבר על תושבי העיר בעבור שטחים מקורים אשר אינם תחומים בשלושה קירות בבתי מגוריהם, אינם כדין. 

העירייה הגישה ערעור לבית המשפט העליון אשר טרם הוכרע.

יחד עם זאת, פסק בית המשפט, כי העירייה תחזיר כספים לתושבים אשר יפנו בכפוף לביצוע מדידה בנכס המבוקש.  
תוצאות המדידה הן שיקבעו האם הנך זכאי לקבל החזר והוא יהיה מותנה בתוצאות הערעור. 
יודגש כי חיוב הארנונה יהיה בהתאם לממצאי המדידה החדשה באשר הם.

במידה ובית המשפט יקבל את הערעור, ההשבה תתבטל ותקוזז.

מובהר בזאת כי לטענת העירייה, מרפסות מקורות בבתים משותפים התחומות  מ-3 צדדים לפחות במעקה בנוי מכל חומר קשיח ואטום, לרבות- אבן, בטון, זכוכית, פלסטיק וכיו"ב, נחשבות לשטחים התחומים ב-3 קירות לכל דבר וענין, ולכן שטחים אלה חייבים בארנונה.


חזור ללמעלה
בקשה למדידה בהתאם לפסק דין