הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

בקשה למדידה בהתאם לפסק דין


בקשה למדידה בהתאם לפסק דין ת"צ 17527-11


בהתאם לפס"ד ת"צ 17527-11, שקיבלה העירייה, קבע בית המשפט, כי חיובי ארנונה אשר הוטלו בעבר על תושבי העיר בעבור שטחים מקורים אשר אינם תחומים בשלושה קירות בבתי מגוריהם, אינם כדין. 

העירייה הגישה ערעור לבית המשפט העליון אשר טרם הוכרע.
יחד עם זאת, פסק בית המשפט, כי העירייה תחזיר כספים לתושבים אשר יפנו בכפוף לביצוע מדידה בנכס המבוקש.  
תוצאות המדידה הן שיקבעו האם הנך זכאי לקבל החזר והוא יהיה מותנה בתוצאות הערעור. 
יודגש כי חיוב הארנונה יהיה בהתאם לממצאי המדידה החדשה באשר הם.
במידה ובית המשפט יקבל את הערעור, ההשבה תתבטל ותקוזז.
מובהר בזאת כי לטענת העירייה, מעקה במרפסות בבתים משותפים, נחשב כקיר היוצר הפרדה, ולכן מחויב בארנונה.
שטח זה ימשיך להיות מחויב בארנונה, והמידע לגביו יישמר עד למועד ההכרעה בערעור אשר הוגש לבית המשפט העליון.

חזור ללמעלה
בקשה למדידה בהתאם לפסק דין