הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פיקוח וטרינרי על מקומות לשיווק והפצה של מוצרי מזון מן החי

פעילות זו, מהווה למעשה את הליבה של פעילות השירות הווטרינרי העירוני. מטרתה המוצהרת של פעילות זו היא שמירה על בריאות הציבור בדרך של מניעת הרעלות מזון והעברת מחלות אשר מקורן מן החי. 

מזון מן החי הינו כל מזון המורכב מ.. או המכיל בהרכבו בשר בקר או אחר, בשר עוף לסוגיו, דגים ופירות ים.

הפיקוח מתמצה בשלושה מסלולים :

פיקוח על מקומות ייצור המזון – משקי גידול, מפעלי ייצור, קייטרינג וכו'.

כל עסק לייצור מזון מן החי או משק גידול, חייב ברישוי ופיקוח וטרינרי. מטרתם של אלו הוא להבטיח כי בעלי החיים מהם מופק המזון, גודלו וטופלו בהתאם להוראות החוק, ללא שימוש בשיטות גידול או בחומרים אסורים וכן כי מוצרי המזון הופקו מבעלי חיים בריאים וכל הליכי הייצור התנהלו בתנאי תברואה נאותים.
בשיתוף עם יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות, נלחמת מחלקה הווטרינרית בהברחות מזון מן השטחים ובתופעת השחיטה השחורה הקיימת עדיין (אם כי בהיקפים קטנים) באיזורנו.

פיקוח על הובלת המזון

בהתאם להוראות החוק, כל מוצר מזון מן החי אשר מועבר משטחה של רשות אחת לשנייה, חייב לעבור תהליך של "בדיקת משנה". לבדיקה זו נערכת בתחנות השירות הווטרינרי העירוני של הרשות המקבלת, מספר מטרות :
  1. הבטחה כי מקורם של מוצרי המזון במפעל חוקי ובעל רישיון עסק תקף, והם מלווים בתעודה וטרינרית בחתימת הרופא הווטרינר המפקח על המפעל.
  2. בדיקת תנאי ההובלה של המזון – ניקיון רכב הקירור, בריאות המוביל, שמירה על רמת הקירור הנדרשת בחוק.
  3. בדיקה מדגמית של מוצרי המזון – שימוש באריזות תקניות ומסומנות כחוק, בדיקת תאריכי תפוגה, פסילת והשמדת מזון שאינו ראוי למאכל אדם.
  4. בדיקת יעדו הסופי של המזון – האם הוא בעל רישיון עסק תקף? האם הוא עומד בכל תנאי החוק להחזקה ומכירה של מזון מן החי. 

מוצרי מזון אשר עברו בהצלחה את "בדיקת המשנה", זוכים לחותמת ירוקה על תעודת המשלוח ומורשים להמשיך בדרכם. לעומתם, מוצרי מזון אשר לא עמדו בדרישות "בדיקת המשנה", אינם מורשים לשיווק ובמקרים מסוימים, אף מוחרמים ומושמדים בתחנת הבדיקה.

סוחרי העיר מודעים היטב לעובדה כי ברכישת מוצרי מזון מן החי בלא שעברו את "בדיקת המשנה", הם עוברים על החוק ונוטלים את הסיכון של השמדת מוצרים אלו מרגע בו יתגלו בעסקם.

ראית כלי רכב בלתי מזוהה ו/או שאינו משולט כראוי ו/או שאינו מצויד ביחידת קירור ראויה, הפורק בסתר, בשעות בלתי מקובלות או במקום חשוד, בשר עופות או דגים? יש לו כנראה מה להסתיר!! הודע מייד למחלקה הווטרינרית או למוקד העירוני 107.

פיקוח על שיווק המזון לצרכן

על מנת לוודא כי המזון הנמכר או המוגש לצרכן בבתי העסק השונים מבצעים רופאי השירות הווטרינרי ביקורות תקופתיות בכל בתי העסק המוכרים מזון מן החי – מרכולים, מעדניות, אטליזים ובתי אוכל. במהלך ביקורות אלו, נבדקים מוצרי המזון במחסני בית העסק, נוהלי אחזקתם והטיפול בהם, דרכי עיבודם והכנתם ותנאי התברואה השוררים בבית העסק.

נגד עסקים אשר אינם עומדים בתנאים הנדרשים, מופעלות דרכי אכיפה שונות – קנסות, השמדות מוצרים אשר אינם ראויים למאכל אדם, תביעות משפטיות ובמקרים חריגים, גם צווי סגירה.
חזור ללמעלה
פיקוח וטרינרי על מקומות לשיווק והפצה של מוצרי מזון מן החי