הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחיות ליבוא כלבים וחתולים לישראל

 1. יבוא כלבים וחתולים למדינת ישראל מותנה ברישיון יבוא בכתב מאת מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות (להלן – המנהל) לפי תקנות מחלות בעלי - חיים (יבוא בעלי חיים) התשל"ד - .1974
 2. היבוא חייב להיות מלווה בתעודת בריאות וטרינרית החתומה ומאושרת ע"י רופא וטרינר ממשלתי מארץ המוצא, לפי הדוגמא המצורפת לרישיון היבוא והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו
 3. על הכלב / החתול להיות בגיל של לא פחות מ 4 - חודשים בעת הגעתו ארצה.
 4. לפי תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה,2004 - חל איסור על יבוא כלב ששייך לגזע מסוכן וכן כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן.
  הגזעים המסוכנים הינם: אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטאף), בול טרייר, דוגה ארגנטינאי, טוסה יפני, סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי), פיט בול טרייר, פילה ברזילאי ורוטווילר.
 5. כל כלב חייב להיות מסומן באמצעות סימון תת - עורי בשבב אלקטרוני שמשדר בתדר 134.2 קילוהרץ ,(ISO) ושניתן לקריאה באמצעות קורא שבבים העומד בתנאים שנקבעו ע"י ארגון התקנים הבינלאומי כמפורט בתקן ISO 11784 או בתוספת א' (Annex A) לתקן .ISO 11785 באם השבב אינו תואם תקני ה - ISOכאמור, חייב היבואן או נציגו שיהא בידו אמצעי אחר המאפשר קריאתו של השבב.
 6. כל כלב/חתול חייב באישור וטרינרי כי הוא חוסן כנגד מחלת הכלבת לא יותר משנה ולא פחות מ 30 – ימים (*) לפני הגיעו לישראל.
  (*) למעט מאוקיאניה, בריטניה, יפן וקפריסין. כלבים כאלה, באם לא חוסנו, חייבים בחסון כנגד מחלת הכלבת תוך 5 ימים ממועד הגעתם ארצה.
 7. היבואן/הבעלים נדרש להעביר בפקסימיליה למשרד השירותים הווטרינריים בנתב"ג (פקס' 03-9754319 או למשרד בבית – דגן (פקס' 03-9688963, 03-9605194), צילום התעודה הווטרינרית המלווה את המשלוח בלוויית רשימה המפרטת את סוג בעל - החיים (כלב/חתול), גזעו, מינו, תאריך לידתו, מספר השבב האלקטרוני שלו ותאריך חיסונו האחרון כנגד כלבת, לפחות 24 – 48 שעות טרם העמסתו על כלי ההובלה (מטוס/אוניה).
 8. היבואן/הבעלים נדרש להודיע למשרד השירותים הווטרינריים בנתב"ג (טל. 03-9754319  או למשרד בבית - דגן (טל. 03-9688986 או 03-9681649) את מועד בוא המשלוח, לפחות 48 שעות לפני הגיעו לנמל היבוא, אין לשחררו אלא לאחר אישורו של השירות הווטרינרי בנמל היבוא
 9. כלבים וחתולים המיובאים בלוית בעליהם כמטען אישי, עד שניים במספר, פטורים מרישיון יבוא בכתב מאת המנהל, כאשר הם עומדים בתנאים המפורטים בסעיפים 6 – 3 לעיל, מלווים בתעודת בריאות שהוצאה, במהלך 7 ימים לפני מועד היבוא, ע"י רופא וטרינר ממשלתי בארץ המוצא, המעידה כי בעלי החיים נבדקו ונמצאו בריאים וחופשיים ממחלות מדבקות, והיא מלווה בהצהרה של הבעלים כי בעלי החיים היו ברשותו לפחות 90 ימים לפני הבאתם לישראל.
  יבוא כלבים וחתולים כמטען אישי מחייב אף הוא העברת הפרטים כמפורט בסעיף 7 לעיל למשרד השירותים הווטרינריים בבית - דגן (פקס 03-9688963, 03-9605194), לרבות מספר טיסה ומועד הגעה משוער.
  על פי רוב לא יידרשו כלבים וחתולים המגיעים בריאים ועם התיעוד הנדרש, לתקופת הסגר בארץ.
 10. לא מולאו דרישות השירותים הווטרינריים במלואן, יוחזרו הכלבים/החתולים לארץ המוצא, יושמדו או יועברו להסגר עפ"י החלטת המנהל ובכפוף לתנאיו.
היבואן/בעלים יחויב בכל ההוצאות הכספיות שתגרמנה בגין החזרתם לארץ המוצא, השמדתם ו/או העברתם להסגר ושהייתם במקום ההסגר, לרבות בגין בדיקות, הבחנות, חיסונים וטיפולים מיוחדים, אם הורה הרופא הווטרינר הממשלתי על כך.
הרופא הווטרינר הראשי לייבוא וייצוא.

חזור ללמעלה
הנחיות ליבוא כלבים וחתולים לישראל