הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
עיריית רעננה - דף הבית

כלבים מסוכנים

בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002, הוגדרו לראשונה 8 גזעי כלבים כ"כלבים מסוכנים".

על פי החוק, " כלב מסוכן", הינו כל אחד מאלה:

 1. כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה.
 2. כלב השייך לגזע מסוכן.
 3. כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן.

כגזעים מסוכנים, הוגדרו הגזעים הבאים:

 • בול טרייר
 • אמריקן סטאפורדשייר
 • טרייר (אמסטף)
 • טוסה יפני
 • דוגה ארגנטינאי
 • פיט בול טרייר
 • סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי)
 • רוטווילר
 • פילה ברזילאי
על פי הוראות התקנות, רשאי הרופא הווטרינר הרשותי, לפי העניין, להכריז כל כלב "נשכן" כ"כלב מסוכן", ולהחיל עליו את הוראות החוק והתקנות.

התנאים לגידול ואחזקת כלבים מסוכנים, נקבעו בהתאם להוראת התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של כלבים מסוכנים), התשס"ה – 2004. תקנות אלו, קובעות בין השאר כי בעליו של כלב מסוכן:

 • יהיה בן 18 שנים לפחות.
 • ידאג לביצוע ניתוח עיקור או סירוס של הכלב, מרגע שמלאו לו 6 חודשים.
 • יגדר ויסגור את חצרו ויציב בכניסה שלט "זהירות כלב מסוכן" שגודל אותיותיו 5 ס"מ לפחות.
 • יחסום את פי הכלב במחסום כל אימת ששוהים בקרבתו בני 16 ומטה.
 • יחזיקו קשור ברצועה קצרה ופיו חסום כאשר הוא יוצא לרשות הרבים.
על פי הוראות התקנות, לא יחודש רשיונו של כלב אשר בעליו לא קיים הוראות לפי חוק. במקרה כאמור, חייב יהיה בעל הכלב למסרו מיידית לכלבייה העירונית.

בעל כלב אשר לא יבצע את הוראות החוק בתוך 30 יום, ייתבע לדין בהליך מינהלי או שיפוטי וצפוי לקנס כספי של עד 10,000 ש"ח.
חזור ללמעלה
כלבים מסוכנים