הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

נהלי גבייה

נהלי אכיפת גבייה

הוועדה לענייני גביה שהוקמה מכוחו של חוק לתיקון פקודת העיריות (מס 151) התשפ"ב 2022, החליטה על הכללים הבאים בדבר ההליכים שתנקוט העירייה לגביית הכספים המגיעים לה באמצעות האגף האמון על ביצוע גביית הכספים ע"פ הוראות החוק והנחיות המחייבות: