הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​ ​ הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק המדינה על המחזיקים בדירות מגורים ובכל מבנה שאיננו משמש למגורים, כגון חנויות, משרדים, מבני תעשיה ומלאכה, חניונים, קרקעות ועוד.

במסגרת תקציב המדינה, חוק ההסדרים במשק, קובעת הכנסת, מדי שנה בשנה, את שיעור העלאת הארנונה ברשויות המקומיות, תעריפי המינימום והמקסימום בהתאם לסוגי הנכסים השונים ואת רשימת הקבוצות הזכאיות להנחות ופטורים.

חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר ועד דצמבר) והוא נקבע על - פי סוג הבניין, השימוש והשטח.

תשלום הארנונה על ידי כלל התושבים ובמועדים קבועים, מבטיח פעילות תקינה של הרשות המקומית ומימון סדיר של השירותים לתושבים בכל התחומים שעליהם מופקדת ואחראית העירייה.​

הגדרות והרחבות

חוברת ארנונה 2021

חוברת ארנונה 2020

קישורים לצווי ארנונה