הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
​​​המחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית, בפני מנהל הארנונה (באגף הכנסות) וזאת מהסיבות הבאות:​
  1. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
  2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  3. אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.

  • על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.
  • ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר של הרשות המקומית.
  • המערער יוזמן לדיון בפני ועדת העיר.
  • על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאיזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.
  • לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור שומה בטלפון 2076*

בקשה להשגה / ערר על חיוב ארנונה