הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פטור מארנונה למוסד מתנדב לשרות הציבור

  1. ​ע"פ ס' 5 (י) לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין) 1930 מקנה פטור (חלקי) לנכסים כלהלן: דהיינו חיוב של 33% בלבד מהחיוב המלא, ע"פ החוק הפורט להלן: "כל רכוש שמוסד מתנדב לשירות הציבור משתמש בו אך ורק לשירות הציבור, בתנאי שאותו מוסד נתאשר ע"י שר הפנים לצורך פטורין עפ"י ס' זה".
  2. על פי החוק זכאים לפטור מלא רק הרשומים בסעיפים ה' לפקודת העיריות.
  3. בהתאם לתיקון 32 לחוק, על העמותות להגיש בקשה בהתאם לטפסים הרצ"ב, שייבדקו על-ידי ועדת הנחות של העירייה עפ"י תבחינים שפורסמו ע"י משרד הפנים.
  4. לנוחיותכם ניתן לקבל מידע מפורט בנושא בחוזר מנכ"ל 5/2019. לחצו כאן לצפייה בחוזר מנכ"ל באתר משרד הפנים.
  5. אשר על כן, על העמותות להגיש בקשה לקבלת אישור מועצת העיר, עד 1 באפריל בכל שנה, בעבור אותה שנת מס.
    דהיינו, הבקשה שתוגש עד 1/4/2020, תידון ביחס לשנת המס 2020.
  6. את הבקשות יש להגיש לעירייה – מחלקת המיסים, ברח' קלוזנר 2, ת.ד. 24, רעננה. 
  7. מובהר בזאת, כי במידה ומועצת העיר לא אישרה את הבקשה, קיימת לעמותה הזכות להגיש את הבקשה לאישור שר הפנים ע"י העברת הבקשה ישירות לממונה על המחוז (משרד הפנים – מחוז מרכז, קריית הממשלה, רח' הרצל 91 רמלה 72430).
  8. לחצו כאן להורדת הטו​פס לצורך הגשת בקשה וכן תבחינים שפורטו על ידי משרד הפנים.