הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פטור מארנונה למוסד מתנדב לשרות הציבור

  1. ע"פ ס' 5 (י) לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פטורין) 1930 מקנה פטור (חלקי) לנכסים כלהלן: דהיינו חיוב של 33% בלבד מהחיוב המלא, ע"פ החוק רצ"ב.
  2. "כל רכוש שמוסד מתנדב לשירות הציבור משתמש בו אך ורק לשירות הציבור, בתנאי שאותו מוסד נתאשר ע"י שר הפנים לצורך פטורין עפ"י ס' זה".
  3. על פי החוק זכאים לפטור מלא רק הרשומים בסעיפים ה' לפקודת העיריות.
    בהתאם להוראות בית המשפט, על המוסדות להגיש הבקשות בהתאם לטפסים המצ"ב, שייבדקו על ידי משרד הפנים עפ"י תבחינים שפורסמו ע"י משרד הפנים,
  4. לנוחיותכם ניתן לקבל מידע מפורט בנושא באתר משרד הפנים.
  5. אשר על כן, הנכם מתבקשים להגיש בקשה לקבלת אשור שר הפנים.
  6. את הבקשה יש להגיש עד 1 באפריל בכל שנה, בעבור אותה שנת מס, דהיינו, הבקשה שתוגש עד 1/4/2017, תידון ביחס לשנת המס 2017.
  7. את הבקשות יש להגיש לעירייה ולהעביר עותק מן הבקשה ישירות לממנה על המחוז (משרד הפנים – מחוז מרכז, קריית הממשלה, רח' הרצל 91 רמלה 72430).
  8. לחצו כאן להורדת הטופס לצורך הגשת בקשה וכן תבחינים שפורטו על ידי משרד הפנים.

חזור ללמעלה
פטור מארנונה למוסד מתנדב לשרות הציבור