הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​​​​​תשלום מראש

לתשומת לבם של בעלי הוראות-קבע, הבוחרים לשלם ארנונה מראש: החיוב התקופתי בגין החודשים ינואר-פברואר יופחת מחשבונם בבנק במועד הנקוב. בהתאם לכך יופחת הסכום האמור מחיוב הארנונה שנתית.

תשלום תקופתי

תושבים, המשלמים ארנונה בשיטה זו, יקבלו חיוב דו-חודשי של מיסים בהתאם.

ניתן לשלם את החיוב באמצעות:

הודעת התשלום התקופתית כוללת יתרת פיגורים לידיעה (אם ישנן כאלה).
חיובים אלו צמודים למדד ופיגור בתשלומם יישא חיובי ריבית והצמדה בהתאם לחוק. 

הוראת קבע

תשלום בהוראת קבע חוסך לתושב את הצורך לגשת לבנק או למשרדי העירייה לשלם, או לבצע את התשלום באמצעות הטלפון, וזאת מידי חודש או חודשיים. 
כך יימנע ממנו חיובים בגין ריבית והצמדה במקרים של שכחה לשלם במועד הנקוב.

הוראת קבע יכולה להתבצע ב-2 אופנים:

​1. הוראת קבע בנקאית

המשלמים בהוראת קבע זכאים ל 1% הנחה לכל תשלום ארנונה תקופתי (חודשי או דו-חודשי). החיוב בבנק יבוצע ביום האחרון לתשלום, כפי שמצוין על הודעת התשלום. עם ההצטרפות להסדר תשלום בהוראת קבע, יודפס על ההודעה "לא לתשלום". 

ניתן לקבל טופס הצטרפות גם באגף ההכנסות, מרכז שירות לתושב - רח' קלוזנר 

2.​ הוראת קבע בכרטיס אשראי

תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי מאפשר לתושב ליהנות מההטבות אותן מעניקות חברות האשראי. עם ההצטרפות להסדר תשלום בהוראת קבע, יודפס על ההודעה "לא לתשלום".