הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​בקשה להשגה / ערר על חיוב ארנונה

מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית, בפני מנהל הארנונה (באגף הכנסות) וזאת מהסיבות הבאות:
1. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
2. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
3. אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.​

  • על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.
  • ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לוועדת ערר של הרשות המקומית.
  • המערער יוזמן לדיון בפני ועדת העיר.
  • על החלטת וועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאיזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.
  • לפרטים נוספים ניתן לפנות למדור שומה בטלפון 09-7610464.