הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טופס ועדת חריגים לקבלת תו תושב

​​​​​​​​​​​​​​* שדה חובה

טופס המכיל שלבים
  1. 1
  2. 2
  3. 3
יש לכתוב מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת

הנדון: הצהרת שימוש ברכב


מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורתמספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת
ניתן לי על ידי בעליו, נמצא ברשותי כל הזמן וכי בעליו אינו עושה בו כל שימוש .

אני מצהיר שלא קיבלתי תו חניה בגין כל רכב אחר. ידוע לי כי תו החניה העירוני ניתן לי כחריג ועל סמך הצהרתי זו. הנני מתחייב/ת להשיבו לעיריית רעננה, באם הרכב יועמד למכירה או יוחזר לבעליו החוקי .

מצורף בזאת תצהיר בעל הרכב.


תצהיר בעל הרכב

מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת
ואין אני עושה בו כל שימוש.

יש לכתוב מספר ת.ז מלא כולל ספרת ביקורת


​​​