הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חוק נוער

​​​

פקידת סעד לחוק הנוער הינה עובדת סוציאלית שעברה הכשרה מיוחדת לתחום הטיפול בילדים בסיכון וקיבלה מנוי משר הרווחה להגן על שלומם הפיזי והנפשי של קטינים (ילדים עד גיל 18).

סוגי הפגיעות:

  • ע"י האחראי על הקטין: פגיעות פיזיות, מיניות, נפשיות, הזנחה
  • פגיעות בין קטינים במסגרות חינוכיות: פגיעות פיזיות ומיניות.

עו"ס על פי חוק הנוער עובדת על פי חוק:

חוק הנוער טיפול והשגחה – מטרתו להגן על קטינים בסיכון ולבנות עבורם תוכניות טיפוליות. במסגרת חוק זה יוזמים פקידי הסעד הליכים משפטיים בבימ"ש לנוער בעניינים של קטינים בסיכון אשר התפתחותם הפיזית והנפשית נמצאת בסכנה.

חובת דיווח 368ד.

  • (א) היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי, זה מקרוב, נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעו"ס לפי חוק הנוער או למשטרה. העובר על הוראה זו דינו מאסר שלושה חודשים.
  • (ד) נעברה בקטין או בחסר ישע הנמצא במעון, מוסד, או מסגרת חינוכית או טיפולית אחרת, עבירת מין... חובה על מנהל או איש צוות במקום כאמור, לדווח על כך בהקדם האפשרי לעו"ס לפי חוק הנוער או למשטרה: העובר על הוראה זו דינו מאסר ששה חודשים.
  • (ו) עו"ס לפי חוק הנוער שקיבל דיווח לפי סעיף זה יעבירנו למשטרה... אלא אם כן קיבל אישור שלא להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הועדות שהקים שר המשפטים לעניין זה.

איש קשר:

עו"ס, ראש צוות חוק נוער
עידית מזור, טל' 09-7610754 מייל: iditm@raanana.muni.il
במקרה חירום ניתן לפנות לכונן רווחה דרך 9107*​