הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

התנדבות נוער

מתנדבים כדרך חיים והתכנית "מהתפתחות אישית ולמעורבות חברתית" ז'-י"ב

 • מדור ההתנדבות מסייע במציאת מקומות התנדבות ליחידים ולקבוצות.
 • יריד חשיפה לכל תלמידי התיכונים לכל מקומות ההתנסות בעיר.
 • ימי מוקד וחשיפה להתנדבויות בחטיבות הביניים.
 • פיתוח תכניות להתנדבות לאחר מיפוי עירוני.                                                                             
 • הכשרות וקורסים מיוחדים להכשרת הנוער בתחומים שונים. 
 • הפעלת מערך התנדבותי בבתי הספר. 
 • הדרכת רכזים בתחום ההתנדבות.                                                                                       
 • אירועי נוער התנדבותיים לכל אורך השנה. 
 • ימי שיא להתנדבות בקהילה.  
 • טקס הצטיינות לבני נוער מתנדבים.                                                                                                 
 • פורום תנועות הנוער להתנדבות.                                                                                                        
 • מציאת פתרונות לתלמידים חריגים, עולים חדשים, פטורים ועוד.             

ברעננה מתנדבים כ-4000 בני נוער בכ-180 ארגונים ועמותות.

חשיפת מקומות ההתנדבות המאושרים ע"י מדור ההתנדבות ומילוי שעות מתנדבים פעילים בקבוצות ההתנדבות 
הם דרך אתר "נוער מתנדב" תלמידים הנמצאים בתכנית "להתפתחות אישית ומעורבות חברתית" מחויבים להיות חלק מהאתר. 

התכנית בפיקוח משרד החינוך, מנהל חברה ונוער וחוזר מנכ"ל.

התכנית

התכנית מהתפתחות אישית למעורבות חברתית נועדה לטפח את התלמיד להיות בוגר בעל תחושת ערך ומשמעות, בעל יכולת לניהול עצמי בשיקול דעת, בעל ערכים, המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, המרגיש שייכות ואחריות לקהילה, לחברה ולמדינה והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן. התכנית מחנכת להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית במעגלים הולכים ומתרחבים בהתאם לגיל הלומדים על הרצף הנע
מערנות לסובב, דרך השתתפות ושיתוף ועד לעשייה למען האחר ולמען הסביבה.

התכנית היא פיתוח של התכניות למחויבות אישית ולבגרות החברתית, והיא מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות (service learning) שמיושמת ברחבי העולם מראשית שנות השמונים של המאה שעברה. הגישה מקדמת תהליך של למידה משמעותית שכולל שלושה מרכיבים: שירות קהילתי משמעותי, תהליכים מובנים של עיבוד ההתנסות ושל רפלקציה עליה ולימוד עיוני. התכנית מיועדת להוביל תהליכים של
למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית.

מטרת-על

לטפח את התלמיד להיותו בוגר עצמאי, מעורב, בעל תודעה, רגישות חברתית וחוסן נפשי, אכפתי, אחראי. ורואה במעורבות החברתית ערך ודרך חיים.

מטרות התכנית

לעורר בתלמידים מוטיבציה למעורבות ולאחריות חברתית, קהילתית ואזרחית פעילה ולמיצוי אישי וצמיחה אישית בהקשר של עשייה חברתית.

לסייע לתלמידים ולקבוצה בהתפתחותם האישית ובבניית זהותם החברתית והתרבותית על מנת לקדם. תחושת ערך עצמי ושייכות ומחויבות לקהילה, לחברה ולמדינה. 

כמה שעות מתנדבים בתכנית "מהתפתחות אישית ולמעורבות חברתית"

בשכבת י' – ההתנסות האישית היא בהיקף של 60 שעות בשנה.
בשכבת י"א – ההתנסות האישית היא בהיקף של 30 שעות בשנה.
מהשנה הבאה - בשכבת י"ב – ההתנסות האישית משולבת בפרויקט על-"פ בחירתו של התלמיד בהיקף של 46 שעות בשנה.
השנה – שכבת י"ב נמצאים בתכנית הישנה "תעודת בגרות חברתית" – ההתנסות האישית היא בהיקף של 60 שעות בשנה. 

*נוער המעוניין להתנדב, שלא במסגרת התכנית "מהתפתחות אישית ולמעורבות חברתית" מוזמן לפנות אלינו בטלפון 09-7724588

מדור התנדבות הנוער נמצא במרכז הנוער העירוני - גן הנשיאים

מנהלת המדור והתכנית– עידית רוזנטל שובל  05-24765499
רכזות המדור ומפעילות תכניות התנדבות בעיר - מאיה קייקוב, נעה לוי וטלי קירשבום.
טלפון במשרד: 09-7724588
פקס: 09-7795392
חזור ללמעלה
התנדבות נוער