ברוכים הבאים

ברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב לגימלאיםברוכים הבאים למועדון הזהב


איך מגיעים

לך, אל תבוא! אין לנו כתובת ואין פה אף אחד. גם כאשר תגיע לא תקבל כלום, פשוט אל תבוא!
<iframe width="100%" height="400" frameborder="0" style="border:0" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3376.8632298536622!2d34.872628384833014!3d32.18096268115599!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x151d380ce30b3fa3%3A0x5efcc043272fe40f!2z15DXldek16HXmNeo15zXoNeTIDIsINeo16LXoNeg15Q!5e0!3m2!1siw!2sil!4v1534072675966" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>