הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
המכללה העירונית רעננה - מידע ללומד

מידע ללומד

הרשמה לקורס תקפה לאחר הסדרת התשלום.

1. ניתן לשלם במזומן, בהמחאות ובכרטיסי אשראי (גם בטלפון).
2. אין לעבור מקורס אחד למשנהו ללא קבלת אישור והסדרת העברה במזכירות.
3. פתיחת כל קורס מותנה במספר נרשמים מינימלי עפ"י שיקול דעתה של המכללה.
4. דמי הרישום לקורסים בסך 30 ₪ (מתוך שכר הלימוד) ישולמו במועד ההרשמה ויוחזרו רק במקרה של ביטול לפני תחילת הקורס.
5. אי השתתפות בלימודים מכל סיבה שהיא אינה משחררת את הלומד מתשלום.
6. בקשה לביטול השתתפות בלימודים יש להודיע  למזכירות המכללה עד שבוע לפני  פתיחת הקורס.
7. הפסקת לימודים בקורס או סדנה קצרי מועד- אין החזר כספי ,החיוב החל מהמפגש הראשון.
8. הפסקת לימודים בקורס שנתי:
  • לאחר 2 שיעורים יוחזר שכר הלימוד בניכוי התשלום עבור 2 שיעורים.
  • מהשיעור השלישי – אין החזר כספי, למעט מקרים חריגים.

9. ביטול קורס על ידי המכללה – שכר הלימוד יוחזר במלואו.
10. הקפאת השתתפות בקורס תעשה אך ורק מסיבות רפואיות/אישיות אשר יוגשו להנהלת המכללה בכתב ויגובו במסמכים מתאימים
11. לומד שהחסיר מקורס יכול להיכנס להרצאות חלופיות בתיאום מראש  (זכות זו ניתנת רק לסמסטר שאליו נרשם) ועל בסיס מקום פנוי
12. לומד המצטרף לקורס פעיל- שכר הלימוד יחושב לפי החלטת ההנהלה.
13. בסדרות הטיולים לא יהיה החזר כספי בגין טיול שלא נוצל בשום מקרה.
14. הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשינויים בתכנים ובתאריכים של ההרצאות והטיולים , וכן שינוי מיקום ההרצאות בהתאם  לנסיבות.
חזור ללמעלה
מידע ללומד