מינהלת עסקים וחדשנות רעננה

טל': 09-7400270 
דוא"ל: innovationcenter@raanana.muni.il
כתובת: החרושת 27 רעננה (מול קניון רננים)

<iframe width="100%" height="400" frameborder="0" style="border:0" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3376.2982826674715!2d34.88259608544342!3d32.196192281151326!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x151d38616c0e7437%3A0x572d8d6fbd163403!2z157Xmdeg15TXnNeqINei16HXp9eZ150g16jXoteg16DXlA!5e0!3m2!1siw!2sil!4v1528708438493" width="400" height="300" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>