הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

​​​​​​​​​​​​​​​
לפני מילוי הטופס מומלץ לקרוא את ההנחיות למבצעי עבודות בפטור מהיתר בניה​​
(יש להקיש מספר תעודת זהות מלא כולל ספרת ביקורת)

יש לכתוב תאריך בפורמט DD/MM/YYYY

תיאור העבודות


העבודה בוצעה בידי: (השלם אחד או יותר מאלה)

אני מבקש להודיע על הקמת מבנה זמני לפי תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע" ד - 2014 ,כדלקמן:

יש לכתוב תאריך בפורמט DD/MM/YYYY

יש לכתוב תאריך בפורמט DD/MM/YYYY

​​​

חזור ללמעלה