הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

כל מה שצריך לדעת על ארנונה עסקית

​הארנונה היא מס המוטל לפי חוק המדינה על המחזיקים במגורים ובכל מבנה שאיננו משמש למגורים, כגון חנויות, משרדים, מבני תעשיה ומלאכה, חניונים, קרקעות ועוד. תשלום הארנונה נועד להבטיח פעילות תקינה של הרשות המקומית ומימון סדיר של השירותים הניתנים ע"י העירייה.

תעריפי הארנונה, ההנחות והפטורים נקבעים במסגרת תקציב המדינה ע"י חוק ההסדרים מידי שנה כאשר החיוב הוא שנתי (ינואר – דצמבר) ונקבע עפ"י סוג המבנה, השטח והשימוש. 

חישוב הארנונה בעיריית רעננה הינו בשיטת ברוטו – ברוטו, מקיר חיצוני לקיר חיצוני, כולל שטחים משותפים. תעריפי הארנונה לעסקים נקבעים עפ"י סוג העסק כפי שמפורט בצו הארנונה העירוני​

חילופ​י משלמים

חובת תשלום הארנונה חלה על המשתמש בנכס בפועל, ובמקרה של חילופי משלמים, יש חובה לדווח בכתב לרשות המקומית על כל שינוי שחל בנכס, כגון חילופי דייר/שינוי שטח ו/או שינוי בשימוש בנכס וניתן לעשות זאת גם דיגיטאלית דרך אתר האינטרנט של העירייה

כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על השינוי, יהיה בעל הנכס אחראי לתשלום המיסים במלואם. למניעת אי הבנות ועיכובים בטיפול בפנייה, קיימת חובה לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. 

פטור מארנונה על נכס ריק

בעלים של נכס ריק, זכאי לפטור מתשלום (הנחה של 100%) לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, אך לא יותר מפעם אחת, וכל עוד לא שונתה הבעלות על הנכס. 

התנאים לקבלת הפטור: 
  • הנכס ריק מחפץ ואדם, ולא נעשה בו שימוש כלשהו. 
  • ניתנה הודעה בכתב לעירייה - הפטור מיום ההודעה ואילך, לא יינתן פטור רטרואקטיבי.
  • מתן ההנחה מותנה בתיאום בדיקת פקח מטעם העירייה.  


לשאלות ובירורים נוספים, ניתן לפנות לאגף ההכנסות של העירייה. לשעות קבלת קהל, כתובת וט​לפונים של אגף ההכנסות, לחצו כאן


חזור ללמעלה