קול קורא- הצבת פרסום במגרשי הכדורגל בשכונת לב הפארק ברעננה

עיריית רעננה קוראת למפרסמים ו/או בעלי עסקים להציע הצעות להצבת פרסום במגרשי הכדורגל (מגרש צפוני ומגרש דרומי) בשכונת לב הפארק ברעננה.

הפרסום שיוצב יהיה כלפי פנים המגרשים והזיכיון יהיה למשך עונת משחקים שלמה (ספטמבר- אוגוסט), כאשר בתקופה שלפני חודש ספטמבר 2019 ייגבו התשלומים בגין הצבת השילוט (דמי הזיכיון ואגרות השילוט) באופן יחסי. 

הוראות שונות לגבי השילוט ודרישות העירייה בקשר אליו מפורטות במודעה מפורטת באתר העירוני. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים להבהרות ו/או בקשה לפרטים נוספים, לרבות השלמת מסמכים.

יש להתעדכן באתר העירוני בשינויים ו/או הבהרות. 

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בכתב הינו לא יאוחר מיום 15.5.19 שעה 15:00 לדוא"ל:  meirb@raanana.muni.il  לידי מר מאיר ברנשטיין.