קול קורא להפקת חגיגת הכליזמרים

​עיריית רעננה מעוניינת לקיים את חגיגת הכליזמרים ברעננה (אירוע בכניסה חופשית). בתאריך 22/8/19 באמפי פארק רעננה. לצורך כך העירייה מזמינה קבלת הצעות ממפיקי אירועים מקצועיים בעלי ניסיון מוכח בהפקת 2 אירועי כליזמרים בהיקף של לא פחות מ- 4000 משתתפים כל אחד, והכל בחמש השנים האחרונות.


הצעת המחיר להפקת האירוע צריכה לכלול, מעבר לתכנון האירוע, גם אספקת כל המפורט להלן:
  • הגברה ותאורה, (לפי מפרט הטכני המצורף) + בק ליין
  • מסכי לד
  • עיצוב ויזואלי
  • במות ובינוי
  • עיצוב במה
  • אספקת אביזרים לאירוע -פסנתר כנף וסטולים
  • דוכני מכירה של יודאיקה ,חפצי אומנות וכיו"ב המותאמים לאירוע (לפחות 6 דוכנים)

מפיקים המעוניינים להפיק את האירוע לפי הדרישות האמורות יצרפו להצעתם לפחות שני מכתבי המלצה ופירוט מלא של הניסיון.

על המפיקים לקבל את כל האישורים הרלוונטיים בהתאם לדין ובכלל זה אישורי ביטחון ובטיחות לצורך קיום האירוע. בנוסף, על המפיק להמציא אישור ביטוח בנוסח המפורט באתר האינטרנט העירוני.

הצעת המפיק צריכה לכלול טבלת עלויות המצ"ב להזמנה זו כשהיא מלאה.

העירייה רשאית לבחור מפיק לאירוע בהתאם להצעת המפיק ובהתאם לשיקול דעתה.

ניתן לשלוח שאלות הבהרה ל tzipih@raanana.muni.il לא יאוחר מיום חמישי,4.7.19.

את ההצעות בצירוף המסמכים הנדרשים יש לשלוח ל- tzipih@raanana.muni.il באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 12.7.19 לא יאוחר מהשעה 12:00 .