קול קורא - הפקת פסטיבל בירה רעננה 2019

עיריית רעננה מעוניינת לקיים פסטיבל בירה (אירוע בכניסה חופשית) בחודש ספטמבר בפארק רעננה למשך יום אחד. לצורך כך העירייה מזמינה קבלת הצעות ממפיקי אירועים מקצועיים בעלי ניסיון מוכח בהפקת 5 פסטיבלי בירה לפחות בהיקף של לא פחות מ- 2000 משתתפים כל אחד, והכל בעשר השנים האחרונות. 

הצעת המחיר להפקת הפסטיבל צריכה לכלול את כל היבטי האירוע: רישוי, מיתוג פרסום ויח"צ, אומנים, בטחון ובטיחות, לוגיסטיקה וכל דבר נוסף הדרוש לקיום האירוע, ובהתאם למפרט המצ"ב להזמנה זו והמופיע באתר העירוני.

הפסטיבל יכלול מינימום 12 דוכני בירה ישראלית פרימיום ולא פחות מ- 40 סוגים. בנוסף, יכלול הפסטיבל מינימום 8 משאיות מזון מסוגים שונים (food truck). כמות השתיה והמזון צריכה ליתן מענה הולם לכמות צפויה מינימלית של 4,000 איש. 

מפיקים המעוניינים להפיק את הפסטיבל לפי הדרישות האמורות יצרפו להצעתם לפחות שני מכתבי המלצה ופירוט מלא של הניסיון. 

על המפיקים לקבל את כל האישורים הרלוונטיים בהתאם לדין ובכלל זה אישורי ביטחון ובטיחות לצורך קיום האירוע. בנוסף, על המפיק להמציא אישור ביטוח בנוסח המפורט באתר האינטרנט העירוני. 

הצעת המפיק צריכה לכלול תיאור של מתווה האירוע שיופק על ידו וטבלת עלויות המצ"ב להזמנה זו כשהיא מלאה. 

העירייה רשאית לבחור מפיק לאירוע בהתאם להצעת המפיק ובהתאם לשיקול דעתה. 
ניתן לשלוח שאלות הבהרה לדואר אלקטרוני: natalyw@raanana.muni.il לא יאוחר מיום חמישי, 6.6.19.

את ההצעות בצירוף המסמכים הנדרשים יש לשלוח לדואר אלקטרוני: natalyw@raanana.muni.il באמצעות דואר אלקטרוני עד ליום 13.6.19  לא יאוחר מהשעה 12:00.