יחידות העירייה

עיריית רעננה עומדת לרשות תושביה עם מיטב הכלים והמידע הזמין. אגפי העירייה והמחלקות השונות פועלים לתת מענה ישיר לתושבי העיר בתחומים השונים.

לנוחותכם, להלן מספרי הטלפונים ודרכי ההגעה לאגפים השונים ולנושאי התפקידים בעיריית רעננה.

גם המוקד העירוני 9107* פעיל 24 שעות ביממה וזמין לפניותיכם בכל נושא.

מנהלת המדור
מיכל פורת
 
אודות המדור
מדור רישום בתי הספר אחראי לרישום כל תלמידי העיר במסגרות החינוך בעיר ומחוצה לה.
במהלך כל שנת הלימודים הנוכחית ובתקופת הרישום לשנה הבאה אנו משבצים תלמידים, מבצעים העברות, מעדכנים פרטי תלמידים וקולטים תלמידים חדשים למערכת החינוך בעיר.
הרישום לבתי הספר היסודיים – כיתות א' , לחטיבות – כיתות ז' ותיכונים – כיתות י' הינו אוטומטי ומדור רישום מיידע את התלמידים והוריהם לגבי הרישום לשנה הבאה במועדי הרישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני ובדואר.
אישור השיבוץ נעשה ע"י ההורים מול בתי הספר באמצעות האינטרנט , הפקס או הדואר.
כל בקשת העברה מופנית אל מדור רישום ומטופלת באופן אישי. במידת הצורך מופנית הבקשה לאחד מבעלי התפקידים באגף להמשך טיפול  מול המשפחה ומול בית הספר.
אנו משתדלים להיענות לכל בקשה בצורה יעילה אדיבה ומקצועית ומאחלים לתלמידי רעננה הצלחה בהמשך דרכם.

תחומי אחריות

  • רישום תלמידים לבתי הספר
  • ניהול בקשות העברה
  • ימי התרמות אגודות /עמותות בבתי הספר
  • ריכוז הקשר בין גורמי העירייה ופורטל החינוך לטובת פרסומים באינטרנט

 רישום מקוון טפסים הנחיות ומידע

כתובת:רמב"ם 12, רעננה
טלפון:09-7610373/632/716
דואל:rishum@raanana.muni.il 

שעות קבלת קהל

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני
ימים א' ב' ה' בין השעות 8:00 – 12:00
יום ג' בין השעות  15:00- 17:00
אין קבלת קהל ומענה קולי ביום ד'

יחידות העירייה