יחידות העירייה

עיריית רעננה עומדת לרשות תושביה עם מיטב הכלים והמידע הזמין. אגפי העירייה והמחלקות השונות פועלים לתת מענה ישיר לתושבי העיר בתחומים השונים.

לנוחותכם, להלן מספרי הטלפונים ודרכי ההגעה לאגפים השונים ולנושאי התפקידים בעיריית רעננה.

גם המוקד העירוני 9107* פעיל 24 שעות ביממה וזמין לפניותיכם בכל נושא.

כתובת:רחוב החרושת 4 רעננה
טלפון:09-7610461
פקס:09-7610764

כתובת
טלפון
פקס
דואל

בעלי תפקידים

תפקידשםטלפוןפקסדואל
אחראי נגישות עירוניתדרור עמית09-761354709-7610764DrorA@raanana.muni.ilרחוב החרושת 4 רעננה

יחידות העירייה